Elektrotechnika 2010

wydany w Czysta Energia – 2009-9
  DRUKUJ

VIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Elektrotechnika na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Równolegle z nimi odbywają się Targi Światło (www.lightfair.pl). Patronat nad imprezami sprawuje Waldemar Pawlak, minister gospodarki. Odbędą się one od 4 do 6 marca 2010 r. w Warszawie w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.Organizatorem imprezy jest Agencja Soma z Warszawy.

Targi Elektrotechnika skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych, a także rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.
Swoją popularność Targi zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.
Targi  Elektrotechnika 2010 połączone będą z kilkunastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami skierowanymi do inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru,  instalatorów, a także inwestorów i deweloperów. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem będzie cykl szkoleń dla inżynierów elektryków organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.
Wystawcy mają możliwość współprowadzenia konferencji, warsztatów i szkoleń skierowanych do ponad 1500 specjalistów z branży. Szkolenia obejmują swoją tematyką linie kablowe i napowietrzne NN i SN oraz linie 110 kV, instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym, eliminację zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych, kompensację mocy biernej, a także stacje transformatorowe. Przedmiotem dyskusji będzie również ochrona odgromowa wewnętrzna i zewnętrzna budowli oraz budynków, instalacje w inteligentnych budynkach, okablowanie strukturalne, ochrona przeciwporażeniowa w trakcjach elektrycznych, pomiary instalacji elektrycznych, pewność zasilania, jak również złącza kablowe. Szkolenia będą dotyczyły także nowoczesnych opraw i źródeł światła, systemów zasilania oraz sterowania, zastosowania LED do oświetlenia, charakterystyki energetycznej budynku, systemów obniżania kosztów za energię elektryczną, zmian w prawie budowlanym, programów obliczeniowych do projektowania instalacji elektrycznych.
Współpraca z takimi organizacjami i stowarzyszeniami jak: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich mobilizuje nas do działań zapewniających najwyższy profesjonalizm i gwarantuje dotarcie z ofertą do ponad 40 tysięcy profesjonalistów. Możemy  zagwarantować, że każdy posiadający uprawnienia budowlane elektryk oraz inżynier,  a  także architekt posiadający uprawnienia do projektowania dostanie zaproszenie na nasze Targi i na towarzyszące im spotkania – powiedział Marek Orłowski, komisarz Targów.
 
 (zk)
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus