Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spory w słusznej sprawie(...)

  Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zasad rozdziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych to klasyczny przykład na to, jak można słuszne i bardzo ważne przepisy dyrektywy uczynić praktycznie nieskutecznymi poprzez odpowiednie ukształtowanie aktu wykonawczego.   Dotyczy to szczególnie sytuacji aktu wykonawczego, w tym przypadku decyzji Komisji, wydawanego w tzw. procedurze komitologii, która daje Kom(...)
»

Informator(...)

Konkurs Europejskie Centrum Energii Odnawialne, we współpracy z holenderską organizacją Biomass Technology Group, zachęca samorządy lokalne, przedsiębiorstwa ciepłownicze i zakłady drzewne do wzięcia udziału w konkursie na wybór potencjalnie najlepszych projektów modernizacji kotłowni/ciepłowni na opalane paliwami drzewnymi. Wyłonione projekty, będą miały szansę uzyskać od strony holenderskiej, z programu ERU-PT, w ramach mechanizmu Joint Implementation środki na pokrycie kosztów tec(...)
»