Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling nawierzchni asf(...)

Tradycyjne metody naprawy spękanych nawierzchni asfaltowych są nieefektywne, ponieważ warstwa żwirowa w podłożu traci swą wytrzymałość. Jednym ze sposobów jest recykling na zimno w skrócie CIR.   W St. Jacobs w prowincji Ontario w Kanadzie miała miejsce modyfikacja dość mocno spękanej w wielu kierunkach nawierzchni asfaltowej. Droga ta charakteryzuje się dużym ruchem ciężarówek typu TIR, przewożących bydło na miejscowy targ oraz do r(...)
»

Zarządzanie gospodarką w(...)

W 2015 roku ze zbiorczego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków korzystało 68,7% ludności kraju, w tym 89,3% w miastach i 37,3% na terenach wiejskich1. Dynamika zmian na przestrzeni 10 lat w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miastach, a także na wsiach obrazuje złożoność problematyki gospodarki ściekowej obszarów wiejskich2. Dane GUS-u wskazują na znaczne dysproporcje w korzystaniu z sieci kanalizacyjnej między (...)
»