Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Kompetencje organów admin(...)

Kompetencje organów administracji publicznej mają podstawowe znaczenie w realizacji zadań z zakresu polityki energetycznej i regulacji sektora energetycznego. To właśnie „reprezentantom” państwa ustawy przyznają szereg obowiązków i uprawnień, które mają przemożny wpływ na rozwój energetyki odnawialnej. Należy zauważyć, iż są to zarówno działania organów administracji rządowej oraz samorządowej o charakterze stanowienia prawa, jak i akty stosowania prawa. Or(...)
»

Oddziaływanie przedsięwzi(...)

W fazie eksploatacji z nowo projektowanych obiektów woda pobierana będzie z wodociągu miejskiego na cele bytowe i chłodnicze oraz obrony pożarowej. Projektowany odcinek wodociągu zakładowego zostanie włączony do istniejącego wodociągu f 150 mm. Bilans potrzeb wodnych wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – (DzU z 2002 r. nr 8, poz. 70). W fazie p(...)
»