Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

15-16.09.2010, Symferopol (Ukraina) Konferencja „Koncepcja krajobrazu i jej zastosowanie w turystyce” Organizator: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, get@wnoz.us.edu.pl, www.paek.ukw.edu.pl   15-17.09.2010, Wrocław I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych” Organizator: Katedra Ochrony Roślin, Uniwersyte(...)
»

Rośnie ranga ciepła syste(...)

Z Bogusławem Regulskim, wiceprezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, rozmawia Urszula Wojciechowska Jaka jest pozycja i rola ciepła systemowego w polskiej oraz unijnej niskoemisyjnej gospodarce? Chcąc precyzyjnie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, trzeba zwrócić uwagę na przynajmniej dwa elementy. Po pierwsze, jaką pozycję ma ciepło systemowe w obszarze zaopatrzenia w ciepło na poziomie krajowym i europejskim? Po drugie, jak(...)
»