Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Festiwal Architektury Kra(...)

Wydarzenie naukowo-kulturalne pod tą nazwą odbyło się w Szczecinie w dniach 21-23 maja br. Jego pomysłodawczynią była prof. Halyna Petryshyn, a organizatorem Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy wsparciu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Główny punkt bardzo bogatego programu festiwalu stanowiła międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Tożsamość Krajobrazu Miasta”. Jej uroczys(...)
»

EkoVis (Pod naszym patron(...)

Po raz kolejny odbyła się cyklicznie organizowana w Krakowie przez Krakowski Holding Komunalny konferencja EkoVis. Temat tegorocznego spotkania w dniach 21-22 maja 2012 r. brzmiał „Organizacja systemu gospodarki odpadami, a kształt przedsiębiorstw komunalnych w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”. W tym roku spotkali się przedstawiciele zakładów i spółek komunalnych oraz samorządów, którzy są szcze(...)
»