Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sport dla wszystkich(...)

Siedzący tryb życia, nadmierne użytkowanie samochodów oraz skupienie na pracy w znacznym stopniu eliminują aktywność fizyczną z życia wielu ludzi. To przyczynia się do wielu chorób cywilizacyjnych, ale także do alienacji i zaniku podstawowych relacji społecznych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zmian, od wielu już dekad wszelkie formy zachęcania do aktywnego spędzania czasu są uznawane za istotne dla zachowania zdrowia i kondycji fizycznej ludzi w każdym wieku. Dotyczy to nie tylko(...)
»

Mechaniczne oczyszczanie (...)

Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego, bardzo późno rozwiązał problem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej części miasta do Odry. Dopiero 21 sierpnia 2009 r. pierwsza z czterech dużych pompowni rozpoczęła tłoczenie ścieków do wybudowanej od podstaw Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”. Na koniec 2009 r. cztery centralne pompownie: Grabów, Dolny Brzeg, Górny Brzeg i Białowieska, za pośrednictwem nowo wykonanego systemu rurociągów tłocznych, (...)
»