Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Weto samorządowców(...)

Podczas sierpniowego posiedzenia Zarządu ZMP zostało sporządzone stanowisko Związku wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Oprotestowano w nim fakt podpisania ustawy przez prezydenta bez zbadania zgodności części jej rozstrzygnięć z przepisami konstytucyjnymi. Wadliwość dokumentu potwierdzają wyroki Trybunału Konstytucyjnego (orzeczenie z 20 listopada 1996 r., sygn. akt: K. 27/95 oraz orzeczenie z 20 lutego 2002 r., sygn. akt: K. 39/00). Zarząd ZMP nie sprzeciwia się idei uwłaszczen(...)
»

Zalesianie w miejscowym p(...)

Kilkakrotnie wskazywano już na konieczność precyzyjnego określenia zasad przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia1, które winno być powiązane z przepisami ustawy o lasach2 oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym3. Znowelizowana ustawa o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesiania4, 5 uwzględniła te opinie. Jednoznacznie określono, że do zalesiania może być przeznaczony grunt rolny, będący częścią gospodarstwa rolnego lub stanowiący jego całość,(...)
»