Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Komentarz do ustawy o odp(...)

Sławomir Najnigier wiceprezydent Wrocławia Polska nie wywiązuje się z zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami i dlatego większość zmian, przyjętych przez Sejm, należy poprzeć. Gminy będą miały możliwość uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi i zwiększą kontrolę nad strumieniem powstających odpadów. Wyraźniejszy będzie podział obowiązków między gminami (odpowiedzialnymi za zorganizowanie systemu zbierania odpadów) a samorządem województwa (odp(...)
»

Trzeba było działać szybk(...)

Zaplanowany na grudzień ubiegłego roku transport odpadów niebezpiecznych z Salwadoru do spalarni w Dąbrowie Górniczej wywołał protesty miejscowej ludności. Był jednak zgodny z przepisami, posiadał wszystkie zgody wymagane prawem. Skąd zatem decyzja, by go wycofać? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to nie Ministerstwo Środowiska podjęło taką decyzję. Zdecydowała o tym firma Sarp Industri (odpowiedzialna za transport – przyp. red.). Ale po rozmo(...)
»