Wszystkie artykuły w kategorii: "Materiały konferencyjne"

Polecane artykuły:

Czy ktoś doceni polskie c(...)

Bogusław Regulski Centralne ogrzewanie z miejskich sieci ciepłowniczych do dzisiaj niektórym kojarzy się z widokiem żeliwnego grzejnika, czarnym pokrętłem od wiecznie cieknącego zaworu i opłatą za ogrzewanie ustaloną urzędowo przez ministra finansów. W pamięci naszej tkwią jeszcze dymiące w bliższej lub dalszej odległości kominy przeróżnej maści kotłowni, bardziej lub mniej „planowane” przerwy w dostawie ciepła i powszechne odczucie gwarantowanej usługi realnego (...)
»

Zastosowanie pomp ciepła (...)

Zadaniem oczyszczalni ścieków jest – zgodnie z jej nazwą – oczyszczanie dostarczanych ścieków komunalnych i przemysłowych w takim stopniu, by ich odprowadzenie do wód powierzchniowych odbywało się z możliwie minimalnym negatywnym skutkiem dla środowiska naturalnego. Jednakże, aby oczyszczalnia mogła prawidłowo pełnić swoją statutową funkcję, wymagane jest dostarczenie szeregu dodatkowych usług. Jednym z takich czynników, bez których współczesna oczyszczalnia ścieków n(...)
»