Wszystkie artykuły w kategorii: "Materiały konferencyjne"

Polecane artykuły:

Więcej prawa w prawie(...)

Ochrona środowiska należy obecnie do dziedzin charakteryzujących się największą dynamiką rozwoju. Powodem tego są m.in. nowe, coraz bardziej restrykcyjne i efektywniej egzekwowane regulacje prawne, a także wzrastająca świadomość proekologiczna społeczeństw.   Mnogość dokonujących się w ostatnim czasie zmian w prawie była przyczynkiem do zorganizowania przez warszawski oddział firmy SEKA konferencji na temat przepisów dotyczących ochrony środ(...)
»

Gospodarka odpadami coraz(...)

Na nieco ponad 4,8 mld zł szacowana jest przybliżona wartość polskiego rynku odpadów komunalnych w końcu 2015 r. Zauważalną tendencją jest wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach oraz wartości zawieranych przez nie kontraktów z przedsiębiorcami zajmującymi się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Minęły już dwa lata od wejścia w życie nowego ładu śmieciowego. Przez ten okres firma HSM Polska systematycznie i szczegółowo (...)
»