Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Potrzeba renowacji W Poznaniu przeprowadzono badania, mające na celu ocenę stanu technicznego i zdolności przepustowych kanałów, wskazanie przewodów wymagających modernizacji, a także rozpoznanie możliwości poprowadzenia w nich światłowodów. Ogółem w latach 2003-2007 przeanalizowano 1531 odcinków kolektorów ogólnospławnych i ściekowych o łącznej długości blisko 61 km. Ponad połowę (55%) badanych kanałów stanowiły kol(...)
»

Reprezentant MEW(...)

Poszerzając współpracę z redakcją, począwszy od bieżącego wydania będziemy Państwu przedstawiać nasze stanowiska i opinie dotyczące rozwoju OZE oraz informować o prowadzonych przez nas działaniach. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TR MEW) to organizacja pozarządowa powstała w latach 80. ubiegłego wieku z inicjatywy prywatnych właścicieli małych elektrowni wodnych. Po ponad 20 latach funkcjonowania Towarzystwo nie tylko reprezentuje MEW, lecz także wyraża opinie na temat innych (...)
»