Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modelowanie, monitorowani(...)

Ze względu na palące potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego systemy wodociągowe i ściekowe są przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz wdrożeniowych. Spełnienie wysokich wymagań jakości oczyszczanych ścieków oraz wody pitnej przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych i operacyjnych wymaga integracji wiedzy z systemów środowiskowych, technologii informacyjnych i sterowania systemami. System informatyczny dla przedsiębiorstwa wodociągowego/ściekowego (...)
»

Rozważań o OZE ciąg dalsz(...)

Niedawno Ministerstwo Energii zwróciło się do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o podanie danych dotyczących produkcji energii z biogazu powstającego z osadów ściekowych. Były one potrzebne do ustalenia cen referencyjnych dla potrzeb przyszłych aukcji energii. Udało nam się zebrać dane z przeszło 40 przedsiębiorstw. Okazało się, że są one bardzo podobne do zebranych na przełomie roku po podobnym zapytaniu ME. Przy tej okazji kolejny raz nasuwa się refleksja, że (...)
»