Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PGO w Płocku stawia na in(...)

Spółka PGO (wcześniej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach) została powołana w 1998 r. W ciągu sześciu ostatnich lat zakład zrealizował wiele inwestycji, które w efekcie przyczyniły się do znacznego zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. – W chwili oddania do użytkowania w 2000 r. zdolności przerobowe zakładu określono na 44 500 Mg odpadów komunalnych. Wskutek kompleksowych działań w 2017 r. instalacja MBP uzyskała wydajność przetwarzania na poziomie 60 000 Mg/rok nieseg(...)
»

Procedura przygotowywania(...)

W okresie ostatnich dwóch lat znacząco zwiększyło się zainteresowanie technologią biogazową. Przynajmniej kilkunastu inwestorów w Polsce przygotowuje na różnym etapie zaawansowania projekty biogazowe. Droga od projektu do budowy Z praktyki autora artykułu wynika, iż inwestorzy często kierują się obiegowymi opiniami dotyczącymi biogazu i popełniają błędy, które powodują niepotrzebne ponoszenie kosztów, gdyż koncepcja projektu od samego początku jest nierealizowalna z powodów technicznych,(...)
»