Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pytania o przyszłość(...)

Pamięć ludzka jest zawodna. Mało kto pamięta, w jakiej sytuacji była branża wodociągowo-kanalizacyjna ponad 20 lat temu. Spuścizna infrastrukturalna z lat poprzednich, odziedziczona przez wolną Polskę, była w bardzo nędznym stanie. Woda nie nadawała się do picia nawet po przegotowaniu, płynęła często azbestowymi rurami. W skąpej sieci kanalizacyjnej brakowało oczyszczalni ścieków, więc ścieki często zrzucano bez oczyszczania do rzek, jezior i gruntu. Warszawa, największe miasto w Polsce, ście(...)
»

Przyczyny i ocena awaryjn(...)

Każde przerwanie ciągłości oraz uszkodzenie sieci wodociągowej, powodujące częściową lub całkowitą niezdolność do pracy tej sieci, która zapewniałaby prawidłową dostawę wody do odbiorców pod niezbędnym ciśnieniem i w odpowiedniej ilości, nazywamy awarią sieci1. W dwóch poprzednich wydaniach „Wodociągów-Kanalizacji” omówione zostały awarie rurociągów z różnych materiałów oraz dwie z najczęstszych przyczyn awarii – mróz i korozja. W niniejszej, ostatniej części artykułu przeds(...)
»