Stanowisko Koalicji na Rzecz Biopaliw

wydany w Czysta Energia – 2009-5
  DRUKUJ

Sygnatariusze Koalicji na rzecz Biopaliw, reprezentujący środowiska producentów i przetwórców rzepaku oraz producentów komponentów biopaliw, z niepokojem obserwują opieszałość rządu RP w sprawie dalszego rozwoju powstającego rynku biopaliw zawierających biokomponenty. Z rozgoryczeniem zauważamy, że nadzieje związane z oczekiwaniem na szybkie i sprawne uregulowanie problemów dotyczących przedmiotowego zagadnienia okazały się, niestety, złudne.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że krajowy potencjał produkcyjny rzepaku, oleju rzepakowego oraz produkcji estrów oleju rzepakowego zapewnia możliwość pełnej realizacji wskaźników przyjętego przez Polskę NCW.
Powyższe przekonanie wynika z faktu, że od kilku lat krajowa produkcja rzepaku charakteryzuje się widoczną tendencją wzrostową ( obecnie ponad 2,1 mln ton, a w 2013 r. wg szacunków wyniesie ok. 3 mln ton). Zdolności produkcyjne krajowego przemysłu olejarskiego wynoszą obecnie ponad 3,2 mln ton nasion rocznie. Natomiast łączne moce producentów estrów oleju rzepakowego osiągną w Br. poziom ok. 700-750 tys. ton. Zapotrzebowanie na olej rzepakowy do produkcji estrów w 2010 r. wyniesie ok. 600 tys. ton, co odpowiada ok. 1,5 mln ton nasion rzepaku.
Wobec tego trudno zaakceptować sytuację z 2008 r., w której przeznacza się w praktyce z budżetu państwa 879,5 mln zł to jest 60% sumy ulgi w podatku akcyzowym dla zagranicznych podmiotów będących dostawcami komponentów biopaliwowych dla krajowych firm paliwowych.
Należy pilnie podjąć działania na rzecz dalszego wzrostu produkcji rzepaku, pełnego wykorzystania mocy przerobowych przemysłu olejarskiego oraz mocy przerobowych krajowych producentów estrów.
Musimy stanowczo uznać za co najmniej nieodpowiedzialne wypowiedzi niektórych przedstawicieli branży paliwowej (Lotos), które zmierzają do wytworzenia atmosfery przyzwolenia na obniżenie obowiązującego minimalnego poziomu stosowania biokomponentów w paliwach. Jest niezaprzeczalnym faktem, że polska branża paliwowa miała wystarczająco dużo czasu (ponad sześć lat), żeby solidnie przygotować się do produkcji biopaliwa z udziałem estrów olejów rzepakowych.
Pragniemy podkreślić, że Koalicja na rzecz Biopaliw stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek propozycjom zmierzającym do zmiany wysokości ustalonych i obowiązujących w najbliższych latach poziomów NCW. Ponadto jesteśmy zdania, że stabilne funkcjonowanie rynku biopaliw może stanowić istotny element przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu branży rolno-spożywczej.
Z niepokojem obserwujemy też, że mimo przyjętych do realizacji w drodze uchwały Rady Ministrów nr 134/2007 z 24 lipca 2007 r. Wieloletniego programu promocji biopaliw 2008-2014, do dziś MG nie podjęło żadnych kroków w celu jego realizacji.
Wobec obowiązującej w państwie prawa zasady ciągłości władzy, oczekujemy od obecnego rządu pilnego zainicjowania działań zmierzających do stworzenia warunków, o których mowa we wspomnianym Programie.
 
Tomasz Pańczyszyn, KIB
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus