Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Umowy o zamówienia public(...)

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych objęła także przepisy dotyczące umów o zamówienie publiczne. Zmiany dotyczą zarówno czasu trwania umowy, warunków niezbędnych do jej ważności, jak i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pierwsza nowość odnosi się do sposobu spełniania świadczenia. Otóż w myśl art. 140 ust. 2 „w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, któr(...)
»

Instalacje membranowe typ(...)

Proces chemicznego mycia membran zwany CIP (clean in place) jest nierozerwalnie związany z pomyślnym funkcjonowaniem instalacji membranowych. Większość konstruktorów instalacji membranowych i ich użytkowników przywiązuje szczególną wagę do skuteczności takiego mycia, a także do cen stosowanych preparatów. Takie podejście jest ekonomicznie uzasadnione w przypadkach, gdy procedurę CIP stosuje się w większych odstępach czasowych, np. w instalacjach od(...)
»