Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nasz firmowy znak: czysto(...)

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX powstało w 1990 roku. Od 1998 r. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są TEW Entsorgung GmbH & Co. KG z siedzibą w Porta Westfalica (Niemcy), wchodzącą w skład przedsiębiorstw Tönsmeier, oraz Mariusz Purc. Zapytaliśmy Prezesa ALMAX-u Mariusza Purca o dotychczasowe osiągnięcia i plany przedsiębiorstwa. Nasza siła wypływa z grupowego współdziałan(...)
»

Zasady powoływania i funk(...)

Komisja przetargowa Komisja przetargowa jest ciałem doradczym kierownika zamawiającego. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, kierownik ów powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza, kierownik zamawiającego może, ale nie musi dokonywać takiej czynności. W nowej ustawie ma pojawić się zapis, zgodnie(...)
»