Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa do nowelizacji (...)

Piszę ten felieton w Wielkim Tygodniu. To czas refleksji i skupienia, więc – abstrahując, rzecz jasna, od tematyki religijnej – postaram się dopasować do poważnego nastroju i bardziej ważyć słowa. Ale nie tylko z tej przyczyny stronię od euforycznego tonu, którym można by obwieścić, że ustawa o odnawialnych źródłach energii stała się wreszcie faktem. Za długo trzeba było na nią czekać i zbyt wiele kontrowersji wzbudza, aby udawać, że jest to sukces. Co najwyżej(...)
»

Mechanizny wspierające od(...)

W październiku 2001 weszła w życie nowa dyrektywa nr 2001/77/EC „O promocji elektryczności produkowanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii" („Directive on promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market" - Dziennik Wspólnoty Europejskiej poz. L283 z dnia 27.10.2001). Jednym z ważnych elementów tej dyrektywy jest podwyższenie ilości energii jaka ma być produkowana z wykorzystaniem OZ(...)
»