Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Doświadczenia w zarządzan(...)

Gospodarowanie wodą powinno być prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochrony wód i środowiska związanego z tymi zasobami m.in. w zakresie ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, ochrony przed powodzią i suszą. Tak ustawa Prawo wodne (DzU z 2001 r. nr 115, poz. 1229, test je(...)
»

Efekty zaangażowania Izby(...)

Przygotowana przez Towarzystwo Wspierania Energii Wiatrowej Vis Venti poprawka definicji budowli dzięki zaangażowaniu PIGEO została zaakceptowana przez Senat. Obecnie Izba czyni starania o poparcie tej poprawki na dalszych etapach procesu legislacyjnego. Przyjęcie jej przyczyni się do zniesienia jednej z najpoważniejszych barier rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Jednoznaczne zdefiniowanie, czy elektrownia wiatrowa jako całość jest budowlą, czy też budowlą jest jedynie fundament i konstr(...)
»