Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Woda cenna jak życie(...)

„Gospodarka wodna w naszym kraju wymaga reformy i dostosowania do prawa UE. Nowa ustawa wejdzie w życie na początku 2017 r.” – zapowiada Ministerstwo Środowiska. Mimo że projekt ustawy Prawo wodne nie został przekazany do konsultacji społecznych, IGWP od pierwszego dnia publikacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji śledzi jego losy, zgłasza uwagi i propozycje zmian legislacyjnych. Z zadowoleniem należy przyjąć rozwiązania dotyczące nadania gospodarce wodnej odpowiedniej rangi p(...)
»

Gaz składowiskowy – persp(...)

Utylizacja gazu powstającego na składowiskach odpadów jest jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych, często stosowanym na Zachodzie oraz powoli wchodzącym do Polski. Wbrew powszechnej opinii, składowiska odpadów komunalnych nie powinny być uznawane jedynie za miejsce przeznaczenia niewykorzystanych śmieci. W dobie polityki zachęcającej do zwiększonej produkcji zielonej energii oraz efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi składowiska należy pos(...)
»