Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Złoty biznes. Cz.II(...)

Podczas konferencji prasowej na początku lutego 2010 r. były minister środowiska, prof. Andrzej Kraszewski, jako drugi priorytet wskazał gospodarkę odpadami.   A w tym priorytecie dwa zagadnienia, tj. przejęcie władztwa nad odpadami komunalnymi przez gminy i walkę z szarą strefą. Plik z nagraniem audio jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Środowiska1. Zachęcam do jego odsłuchania, zwłaszcza od 21 minuty, kiedy to nowo powołany minister śr(...)
»

W Krajowej Izbie Gospod(...)

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie jest największą spośród wszystkich działających w Polsce instytucji samorządu gospodarczego. Ma najliczniejszą bazę członkowską, najbardziej rozbudowane kontakty i najszerszy obszar aktywności. Swoje funkcje realizuje za pośrednictwem 15 Komitetów, na czele których stoją znani w poszczególnych dziedzinach gospodarki praktycy. Komitety spełniają funkcję doradczą w stosunku do Prezydium KIG oraz integracyjną, skupiającą środowiska gospo(...)
»