Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Rejestr, audyt i BDO(...)

Prace legislacyjne nad ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi trwają bagatela cztery lata i, niestety, to prawdopodobnie jeszcze nie koniec. Tempa nabiera natomiast proces przygotowywania ustawy o odpadach. Dlaczego? Zachodzi bowiem konieczność transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy nie później niż do 12 grudnia 2010 r. O tym, na jakim etap(...)
»

Energetyczny recykling od(...)

Schemat technologiczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przedstawiono w poprzedniej części artykuł. Unieszkodliwianie odpadów jest procesem nieustannym, przebiegającym w jednym ciągu urządzeń proponowanej instalacji typu „K”. Wyposażona jest ona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową do odczytów miejscowych i zdalnego przekazywania sygnałów do nastawni.Główny zespół instalacji do termicznego unieszko(...)
»