Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czy mamy szansę?(...)

Wiemy już o zachowanej uldze akcyzowej na paliwa płynne z domieszkami komponentów produkowanych z odpadów tworzyw sztucznych. Być może na stanowisko Ministerstwa Finansów wpłynęło spotkanie stron zainteresowanych utrzymaniem tej ulgi z sekretarzem stanu w MF, Mirosławem Barszczem. Podczas spotkania dyskutowano o wadach i zaletach ulg podatkowych. Stwierdzono, że prowadzą one do nadużyć i dlatego należy je ograniczać. Jednak radykalne ucięcie omawianej ulgi doprowadzi do bankructw(...)
»

Połączenie regionów gospo(...)

Mając na względzie taką – wcale nie hipotetyczną – możliwość, warto poniżej pochylić się nad syntetycznym określeniem skutków przedmiotowej korekty. Na użytek niniejszego opracowania przyjęte zostanie założenie, iż będziemy mieć do czynienia z sytuacją swoistego połączenia/scalenia dwóch regionów, w których de lege lata uplasowano tylko po jednej instalacji legitymującej się statusem regionalnej. Tym samym w rezultacie dokonanych zmian otrzymamy „nowy”, powiększony region, na terenie(...)
»