Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe zasady(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany w procedurze udzielania dotacji i pożyczek na realizację przedsięwzięć ekologicznych. Obejmują one "Listę programów (przedsięwzięć) priorytetowych NFOŚiGW przewidzianych do dofinansowania w 2001 roku", "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków NFOŚiGW w 2001 roku" i "Procedury rozpatrywania wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięcia" dotyczące sposobu i terminów składania wniosków. Z(...)
»

Za, ale czy się uda?(...)

„Termiczne przekształcanie odpadów – za i przeciw” to temat konferencji, która odbyła się w Szczyrku. Międzynarodowe grono specjalistów dyskutowało o polskich perspektywach funkcjonowania, ale przede wszystkim budowy instalacji, zwanych potocznie spalarniami. Międzynarodowa konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów – za i przeciw” w założeniu organizatora (firmy Abrys) była kontynuacją, a zarazem zwieńczeniem prowadzonych wcześniej starań (...)
»