Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Perspektywy dla składowis(...)

Niektóre z założeń w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) i przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw określały ramy poznańskiej ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej. Było to już osiemnaste tego typu spotkanie, poświęcone budowie i eksploatacji bezpiecznych składowisk odpadów pn. „Nowe wymagania prawne i technologiczne”. Tr(...)
»

Więcej zieleni!(...)

Jest wiele lokalizacji, w których może pojawić się roślinność – ronda, tory kolejowe, rozjazdy, pobocza, opuszczone parcele. Są to zazwyczaj miejsca niczyje, albo takie, w które miasto nie chce inwestować. Znalazła się jednak grupa ludzi, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Są to aktywiści, działający na pograniczu prawa, którzy omijają ciągnące się miesiącami procedury i działają – pielą, sadzą rośliny, pielęgnują je. Ich starania okr(...)
»