Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Wał powodziowy – urządzenie wodne i budowla Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 kwietnia 2011 r. VII SA/Wa 2424/10.   Orzeczenie Wał przeciwpowodziowy, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a Prawa wodnego (P.w.)1, jest urządzeniem wodnym, ale jednocześnie stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego (P.b.)2, tak więc podlega jedn(...)
»

ENEX – Nowa Energia(...)

Tegoroczne IX Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia zaskoczyły swym rozmachem wielu przybyłych gości. Wystawcy związani z energetyką odnawialną zostali ulokowani w nowym pawilonie o powierzchni 6700 m2 i wysokości 16,5 m. Budowa tego nowoczesnego obiektu trwała niespełna rok. W targach uczestniczyło blisko 150 wystawców z zagranicy i Polski, odbyło się kilkanaście konferencji, szkoleń i seminariów. Zaprezentowali się (...)
»