Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pięciu wspaniałych(...)

  W czerwcu br. zakończono przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2008 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. Ostateczna decyzja o wyborze laureata zapadnie podczas posiedzenia Kapituły, które odbędzie się w czasie XXXV Zjazdu KFDZOM w dniach 1-4 października br. w Karpaczu.   O tytuł ten może ubiegać się d(...)
»

Dziś i jutro biomasy roln(...)

Moce koncesjonowanych elektrowni na biomasę wg danych URE na koniec 2011 r. wyniosła ok. 410 MW, a kolejne 33 MW objętych było promesą. Wiele biomasy zużywanej przez energetykę trafia do elektrowni i elektrociepłowni węglowych. Wzrost zużycia biomasy w energetyce zawodowej ma charakter bardzo dynamiczny (rys. 1). Według danych ARE, w 2011 r. spożytkowano 5,2 mln t biomasy, czyli o ponad 20% więcej niż w roku poprzednim1. Dane Instytutu Energetyki Odnawialnej wskaz(...)
»