Zarządzanie kryzysowe w energetyce

wydany w Czysta Energia – 2009-3
  DRUKUJ

Kryzys gospodarczy, zmiany klimatyczne skutkujące coraz częstszymi awariami i uszkodzeniami infrastruktury oraz występujące inne zagrożenia bezpieczeństwa powinny motywować do poznania najnowszych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania kryzysowego i narzędzi teleinformatycznych temu służących. XIII konferencja „Systemy teleinformatyczne dla zarządzania sytuacjami kryzysowymi w sektorze energetyczno-paliwowym” odbyła się 12 lutego br. w Warszawie. Organizatorem imprezy było Centrum Promocji Informatyki.

Konferencję skierowano zarówno do przedstawicieli kadry zarządczej sektora energetyczno-paliwowego, jak i do osó [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus