Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Propozycja nowych zasad s(...)

  Aby podjąć decyzję, czy jeszcze eksploatować technicznie sprawne urządzenia, czy też zastąpić je innymi, nowszymi, rokującymi mniejsze koszty albo lepsze wskaźniki charakteryzujące jakość i poziom świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, potrzebne są dobre dane o stanie posiadanych urządzeń i potencjalnych osiągach nowych. Prywatny właściciel taką decyzję podejmowałby po wykonaniu stosownych kalkulacji, w pełnej świadomości wszystkich trudnych do przewidzenia uwarunkowań(...)
»

Finansowanie energetyki j(...)

Do 7 kwietnia 2011 r. można składać wnioski o dofinansowanie prowadzenia badań naukowych oraz działań badawczo-szkoleniowych związanych z energetyką jądrową w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7. PR).  Program ten to podstawowy instrument Komisji Europejskiej (KE) do realizacji wspólnotowej polityki naukowo-badawczej. Na jego prowadzenie w latach 2007-2013 przeznaczyła ona ponad 50 mld euro. 7. PR jest podstaw(...)
»