Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Sprawność funkcjonowania (...)

W wyniku długoletniej analizy sytuacji oraz dostępności technologii, a także po uwzględnieniu założeń Krajowego Programu Zagospodarowania Odpadów, w Gdańsku podjęto decyzję o budowie instalacji termicznego przekształcania osadów (ITPO) jako najlepszego dostępnego i przyjaznego dla środowiska naturalnego rozwiązania w zakresie utylizacji osadów. Zagospodarowanie osadów przez lata przysparzało wielu problemów, głównie ze znalezieniem terenu, na którym można by było te(...)
»

Informator(...)

Aktualizacja w pigułce Ministerstwo Środowiska przygotowało dokument aktualizacyjny Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jest to wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach 2005, 2006-2010, 2011-2013 i 2014-2015. Zgodnie z danymi, w latach 2005-2015 na budowę i modernizację oczyszczalni oraz kanalizacji zostanie przeznaczone w sumie 42,6 mln zł. W samym 2005 r. wydatki n(...)
»