Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Wiosenne porządki(...)

W Polskiej Izbie Biomasy wraz z wiosną nastąpiła reorganizacja. Zmiany zapoczątkowano na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które obradowało w Warszawie 27 kwietnia br. w historycznej części Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Projekt uchwały, dotyczący głosowania za obniżeniem wysokości składek członkowskich, przygotował Zarząd, kierując się postulatami członków zespołów problemowych, które już od prawie roku działają przy Izbie („Czysta Energia” 12/2005). Do zespołów ds. (...)
»

Kalendarium działań ZPGO(...)

O reformach systemu gospodarki odpadami komunalnymi rozmawiali 5 marca br. w Raciborzu parlamentarzyści, przedstawiciele ZPGO i KIGO oraz zaproszeni eksperci.Podczas inauguracji obrad plenarnych VIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (10 marca br.) przewodniczący ZPGO złożył ofertę wspólnych działań w celu reorganizacji gospodarki odpadami komunalnymi (pełny tekst wystąpienia na stronach internetowych: www.zpp.pl oraz www.zpgo.pl).W kolejnej sesji grupy ro(...)
»