Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeglądy ekologiczne(...)

Przeglądy ekologiczne zostały pomyślane jako instytucja prawna umożliwiająca ocenę faktycznego oddziaływania na środowisko działalności już prowadzonej, w odróżnieniu od procedury oceny oddziaływania na środowisko. Nowa formuła, jaką jest przegląd ekologiczny, została wprowadzona przepisami ustawy z 9 listopada 1999 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie 1 stycznia 2000 r. Rozwiązania zawarte w tej(...)
»

Koncepcja systemu informa(...)

Implementacja zaawansowanego, zintegrowanego systemu sterowania dla potrzeb Systemu Zaopatrzenia w Wodę Pitną (SZwWP), wymaga odpowiednich platform sprzętowych i programowych – systemu informatycznego. Zaproponowane rozwiązania muszą pozwolić na realizację niezbędnych funkcji systemu – sterowania czy monitorowania, zapewniając jednocześnie dużą niezawodność działania oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych. (...)
»