Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłata abonamentowa w now(...)

Kalkulowanie wysokości opłaty abonamentowej podczas sporządzania wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków nigdy nie należało do zadań łatwych. Oczywiście, w przypadku, gdy zachowywało się zgodność z przepisami rozporządzenia „taryfowego”, wyrokami sądów administracyjnych oraz decyzjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawy nie uprościło także nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 2(...)
»

Geometralne elektrownie(...)

Drastyczny wzrost cen ropy oraz gazu ziemnego – w dodatku w ogromnych ilościach importowanych – nie tylko czyni geotermię opłacalną, ale także przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na południowo-australijskim obszarze Cooper Basin przedsiębiorstwo Geodynamics Ltd. od 2001 r. prowadzi odwierty na terenie o powierzchni prawie 1000 km2. Tamtejsze skały na głębokości 4,5 km osiągają temperaturę ok. 250°C. Można je przystosować do &#8222(...)
»