Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prognozowanie w planowani(...)

Planowanie dotyczy przyszłych zdarzeń. Narzędziami wspomagającymi poprawność planów są trafne prognozy potrzeb. Istotą dobrego planowania jest więc trafność prognoz. W naszym systemie planowania urbanistycznego kierunki rozwoju i ustalenia były wypadkową wizji architektoniczno-urbanistycznych, pomysłów decydentów samorządowych, presji inwestorów i oczekiwań elektoratu wyborczego. Marzenia i regulacje rozmijały się z rzeczywistością. Taki „model” planowania d(...)
»

Poszukiwany „złoty środek(...)

 Samorządy nie doceniają wpływu systemu opłat na efektywność procesu zarówno wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak i skuteczność jego funkcjonowania. Nie lekceważą go, ale też nie do końca znają jego wartość. Jeszcze… Nie jest to krytyka postaw samorządów, ale refleksja z kilku konferencji szkoleniowych, gdzie sygnalizowano zagrożenia czekające na te gminy, które z opóźnieniem podejdą do problemu mechan(...)
»