Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeterminowane leki do a(...)

  Niepotrzebne lub przeterminowane leki stanowią odpady niebezpieczne, a pomimo większej niż jeszcze kilka lat temu świadomości Polaków, często nadal zmieszane z odpadami komunalnymi trafiają na składowiska.   Dla wielu ludzi odpady te nie różnią się w istotny sposób od pustej puszki czy butelki. Tymczasem stare leki stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Problem ten nie jest nowy i został zauważony już kilkadziesiąt(...)
»

W obliczu rewolucji(...)

Wejście w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przynosi wiele zmian – nie tylko w gminach, ale także w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Po raz pierwszy w tym roku członkowie Kapituły oraz partnerzy Konkursu spotkali się, aby omówić, w jakim stopniu nowe przepisy wpłyną na formę i zasady kolejnych edycji tej inicjatywy. Robocze spotkanie dotyczące tej materii odbyło się 5 kwietnia br. w Warszawie(...)
»