Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wiadomości bez granic(...)

Amerykańskie stowarzyszenie ASCE jest wydawcą książek oraz magazynów naukowo-technicznych, takich jak „Journal of Hydraulic Engineering”, „Journal of Water Resources Planning and Management”, „Journal of Environmental Engineering”, „Journal of Infrastructure Systems”, „Journal of Manage(...)
»

Informator(...)

  GreenEvo po raz drugi Wybrano 21 innowacyjnych rozwiązań w ramach II edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska w celu promowania polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. W grupie tej znalazły się produkty i technologie z dziedzin energooszczędności, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz och(...)
»