Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podziemne operacje(...)

Ingerencja w funkcjonowanie miasta przy stosowaniu bezwykopowej metody remontowania sieci kanalizacyjnej jest niewielka, a oszczędności finansowe i korzyści dla budżetu – znaczne. Bez zamykania ulic, zrywania nawierzchni dróg i utrudnień komunikacyjnych odnawiana jest infrastruktura podziemna stolicy. Prace prowadzone przy wykorzystaniu tej metody istotnie zmniejszają także uciążliwości dla mieszkańców. (...)
»

Od redakcji(...)

Sezon urlopowy powoli dobiega końca, rozbrzmiały już szkolne dzwonki i tylko nieliczni we wrześniu korzystają z wakacyjnej aury. Nie oznacza to jednak, iż ostatnie kilka tygodni lata minie wszędzie pod znakiem wytchnienia i odpoczynku od pracy. W połowie lipca br. prezes Rady Ministrów RP orzekł, że organem właściwym do opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (...)
»