Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

W chwili, gdy w ręce czytelników oddajemy ten numer „Recyklingu” trwają ostatnie prace nad podsumowaniem naszych redakcyjnych konkursów. Przez cały rok promowaliśmy selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Zgłoszeń do konkursów o: Szklaną Statuetkę, Srebrną Puszkę, Zbiórka Tworzyw Sztucznych, napłynęło ponad 250. To więcej niż w roku ubiegłym. Cieszy to rosnące zainteresowanie gmin i firm komunalnych działalnością, która jeszcze kilka lat temu(...)
»

Wykreślenie przedsiębiorc(...)

Pewne wątpliwości i problemy interpretacyjne mogą budzić przepisy dotyczące wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, bowiem przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), dotyczące tych kwestii, nie zostały zgrane z odpowiednimi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.d.g.). Pobieżne zaznajomienie się z tymi przepisami mogłoby sugerować, że w przypadkach wskazanych w ustawie wójt po prostu dokonuje takiego wykreślenia, kt&oacut(...)
»