Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

  Pionierski „SILED”  Pionierski system inteligentnego oświetlenia „SILED” umożliwia realizowanie instalacji świetlnych o szerokim zakresie złożoności, służących do oświetlania miejsc publicznych, takich jak place, parkingi, stacje benzynowe, ulice itp., oraz wnętrz dużych obiektów, takich jak hale lub magazyny. Jest on jednocześnie platformą dla szeregu dodatkowych usług - głównie telemetrycz(...)
»

Pozyskiwanie energii z bi(...)

Rozwój energetyki odnawialnej w ostatnich latach wiąże się z ochroną środowiska. Zużycie mineralnych surowców energetycznych powoduje nieodwracalne wprowadzanie do atmosfery znacznych ilości gazów, co skutkuje powolną, ale już zauważalną zmianą jej składu, a w konsekwencji może prowadzić do zmian klimatu w skali całego globu. Uzasadnione stało się podejmowanie działań, które z jednej strony prowadziłyby do ograniczania zużycia surowców energetycznych, z drugiej zaś (...)
»