Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tryb wyłaniania członków (...)

Artykuł 68 Ustawy z 30 czerwca 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji stanowi, iż jej przepisy oraz wydane na jej podstawie postanowienia stosuje się odpowiednio do komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. Jednocześnie uregulowania dotyczące spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – JST (rozdział 3 Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej) uwzględniają szczególne normy odsyłające do konkretnych przepisów ustawy o komer(...)
»

Różanecznik katawbijski(...)

Krzewy ozdobne mało znane Różanecznik katawbijski Różanecznik katawbijski (r. fioletowy) – Rhododendron catawbiense Michx. w Polsce znany jest przede wszystkim z nazwy, a nie z żywych roślin, bowiem takie spotykane są u nas sporadycznie. Gatunek, jego klony i mieszańce, do stworzenia których go wykorzystywano, a określane jako Rhododendron Catawbiense-Hybridum, są najważniejszymi różanecznikami zawsze zielonymi w uprawie (...)
»