Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Co mają ze sobą wspólnego budynek mieszkalny, biurowiec, czystość powietrzai auto elektryczne? Wszystkie wymienione elementy infrastruktury i komunikacji mogą być efektywne energooszczędnie. Oznacza to, że zapewnią oszczędność energii, ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na to zużycie. Na łamach tego dodatku (...)
»

Usytuowanie studni a jako(...)

Po drugiej wojnie światowej wybudowano w Polsce wiele ujęć wód podziemnych zasilanych z infiltracji brzegowej. Cechują się one różnymi rozwiązaniami w zakresie usytuowania studni w stosunku do zasilającej rzeki czy też – rzadziej – zbiornika wodnego. Na warunki eksploatacji infiltracyjnych ujęć brzegowych i jakość czerpanej wody wpływają czynniki środowiskowe zewnętrzne i wewnętrzne1. Do czynników oddziaływania zewnętrznego można zaliczyć stany hydrolog(...)
»