Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Oszczędzanie energii jest najbardziej efektywną i najtańszą metodą redukcji emisji gazów szklarniowych do atmosfery oraz poprawy jakości powietrza, zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych. To stwierdzenie komisarza UE ds. polityki energetycznej, A. Piebalgsa1, znalazło swoje odzwierciedlenie w Zielonej Księdze pt. „Uzyskać Więcej Mniejszym Nakładem Zasobów”, która stanowi drogowskaz dla krajów UE w zakresie kreowania polityki energetycznej. UE konsekwentn(...)
»

Modernizacja w Mosinie(...)

Woda jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, a jej jakość ma ogromne znaczenie dla wszystkich żywych organizmów. Obserwowany w ostatnich latach znaczący wzrost zanieczyszczeń w wodzie sprawił, że coraz trudniej znaleźć wodę o składzie nie wymagającym uzdatniania przed jej wprowadzeniem do sieci wodociągowej. Istniejące stacje wodociągowe do niedawna opierały się na prostych układach technologicznych uzdatniania. Obecnie stacje oczyszczania wody zaopatrujące duże miasta w Pol(...)
»