Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wszystko o przydomówkach(...)

„Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projektowanie, budowa, eksploatacja” – to temat konferencji, na którą organizator, firma Abrys, zaprosił w dniach 9-10 września 2014 r. do hotelu Sułkowski Conference Resort w Boszkowie-Letnisku. Do tej malowniczej miejscowości zjechało blisko sto osób, by przez dwa wypełnione wykładami dni wymieniać się doświadczeniami związanymi z inwestycjami w przydomowe oczyszczalnie ścieków, rozwiązaniami technologicznymi, eksploatacją, mechanizmami finansowania, gospo(...)
»

Gaz składowiskowy źródłem(...)

Najnowsze doświadczenie gospodarki odpadami w Polsce pokazują, iż składowiska odpadów mogą być wydajnym źródłem odnawialnej energii. Dobrym przykładem tego wciąż nowego kierunku w gospodarce odpadami jest międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” z Tychów. 1 marc(...)
»