Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Eksploatacja i serwisowan(...)

Ścieki powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka coraz częściej odprowadzane są do oczyszczalni przydomowych, zwanych tez indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia środowiska, gdyż wody oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników, czyli do gleby, ewentualnie do wód płynących i stojących. Im bardziej dopracowana, skuteczna i (...)
»

Leszczynowiec(...)

Krzewy ozdobne mało znane Leszczynowiec Leszczynowce uprawiane są u nas rzadko, przeważnie w ogrodach botanicznych i arboretach. Ze względu na niepełną wytrzymałość na mróz podczas surowych zim mogą być w różnym stopniu uszkadzane. Ostatnio zimy u nas nie są zanadto mroźne, dlatego leszczynowce warto śmielej wprowadzać do ogrodów i parków, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Ze względu na swoje walory ozdobne, zwłaszcza podczas pełne(...)
»