Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

I Forum Małych Elektrowni(...)

  W warszawskim EXPO XXI 23 marca br. odbyło się I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych. Uczestnicy konferencji dyskutowali o perspektywach rozwoju do 2020 r. w oparciu o uchwalony Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD), w którym po raz pierwszy wyodrębniono małą energetykę wiatrową, jako osobną kategorię w krajowym bilansie energetycznym – 550 MW mocy do 2020 r. Według badań Instytutu Energetyki Odnawialnej, aktualnie mała energe(...)
»

Zrównoważony rozwój w woj(...)

  Efektywna gospodarka komunalna, wodno-kanalizacyjna, odnawialne źródła energii to główne kierunki działań środowiskowych w województwie wielkopolskim w okresie 2007-2013. Czy nasz region wykorzysta szanse na zrównoważony rozwój? Polityka ochrony środowiska w Polsce powinna uwzględniać szereg rozmaitych czynników. Do tych najistotniejszych, obok możliwości finansowania inwestycji, należą warunki regionalne. Jednym z nich jest jakość powietrza. Jak oc(...)
»