Odpady organiczne z odpadów komunalnych jako substrat w biogazowni

wydany w Czysta Energia – 2009-12
  DRUKUJ

Funkcjonujący w powszechnej świadomości jako sprawca efektu cieplarnianego dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym (GHG). Metan ma 21-krotnie silniejszy wpływ na ocieplenie klimatu niż CO2.

Od kliku lat obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE), w tym w technologie biogazowe. W biogazowni rolniczej w wyniku fermentacji metanowej wytwarzany jest biogaz, z którego produkuje się np. energię elektryczną i cieplną w jednostkach kogeneracyjnych, zagospodarowując w ten sposób odpady z produkcji rolnej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Podobnie można zagospodarować na cele energetyczne odpady komunalne, z tym tylko zastrzeżeniem, że logistyka dostaw i przygotowania wsadu jest dużo bardziej rozbudowana w stosunku do biog [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus