Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

 Uczniowie wrócili do szkół, a my, wypoczęci po urlopach, z nowymi siłami zabieramy się do pracy. Przed nami gorący, pracowity okres, obfitujący w interesujące branżowe wydarzenia. Jednym z nich są Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji, TIWS, na które organizatorzy zapraszają do Kielc w dniach 20-22.09.11 r. W drugim dniu targów odbędzie się ważne spotkanie, do uczestnictwa w którym już dziś serdecznie wszystki(...)
»

Technologie biogazowe(...)

Niezwykle istotne są badania mikroinstalacji wykorzystujących bioodpady do produkcji energii i paliw odnawialnych, co może stanowić dodatkowe źródło dochodów dla posiadaczy małych i średnich gospodarstw rolnych (< 50 ha). W zakresie technologii produkcji wzbogacania i wykorzystania biogazu zaprojektowano, zbudowano i przebadano w ramach realizowanego strategicznego projektu (podsumowanie projektu w wydaniu 12/2015) mikrobiogazownie z układem kogeneracji Energa 20(...)
»