Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Mizeria wyborcza(...)

U progu zbliżających się wyborów parlamentarnych przygotowaliśmy przegląd programów wyborczych głównych partii politycznych w zakresie ochrony środowiska. Ich lektura nie napawa optymizmem. Zamiast konkretnych propozycji rozwiązań w tej dziedzinie znaleźliśmy slogany w stylu „chrońmy przyrodę”. Zadaliśmy też pytania dotyczące kilku ważnych – naszym zdaniem – kwestii. O odpowiedź poprosiliśmy siedem partii politycznych, które w ostatnich kilku sondażach przekroczyły cho(...)
»

Zanieczyszczenia w wodzie(...)

Obecność w środowisku wodnym nowo identyfikowanych zanieczyszczeń, takich jak pozostałości farmaceutyków i środków higieny osobistej, związki psychoaktywne, nanomateriały czy hormony, związana jest przede wszystkim ze zrzutem ścieków oczyszczonych. Konwencjonalne oczyszczalnie nie są przystosowane do usuwania tych substancji, które mogą oddziaływać niekorzystnie na organizmy wodne i dodatkowo stwarzać zagrożenie zanieczyszczenia źródeł wody pitnej. Jakość powietrza,(...)
»