Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Inwestycje w przestrzeń(...)

Gdy region zdecydowany jest inwestować w rozwój przestrzeni publicznej, może posiłkować się dofinansowaniem ze środków UE. Aby sprostać takiemu zadaniu, niezbędne jest posiadanie programu rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne zazwyczaj kojarzone są wyłącznie z rekonstrukcją, rewaloryzacją, renowacją lub restauracją obiektów. Nic bardziej mylnego. Oprócz kontekstu architektonicznego rewitalizacja (...)
»

Zielona przestrzeń rekrea(...)

  Ważną rolę w ocenie jakości życia odgrywa stan środowiska naturalnego oraz obecność zieleni i terenów, które mogą być użytkowane w celach rekreacyjnych i sportowych. Tereny te dają możliwość odpoczynku po pracy i regeneracji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.   Miasto, które chce odnieść długookresowy sukces gospodarczy, musi umieć stworzyć swoim mieszkańcom dobre warunki egzystencji. Wysoka jakość życia w mi(...)
»