Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ważne ogniwo w przepływie(...)

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych” już po raz szósty zgromadziła najlepszych specjalistów. Między 19 a 21 kwietnia br. wzięło w niej udział blisko 100 osób, w tym: przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorstw komunalnych, biur projektowych oraz firm branżowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez krakowski oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników(...)
»

PPP czy koncesja?(...)

Ogłoszenie ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym skierowało uwagę wielu osób w stronę nowego trybu udzielania zamówień publicznych. Zainteresowanie wywołane ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw (nr 169, poz. 1420) utrzymuje się do tej pory, pomimo braku trzech rozporządzeń wykonawczych, które ostatecznie umożliwią realizowanie przedsięwzięć na jej podstawie. W licznych inicjatywach gospodarczych, jakie podejmują samorządy, spotkać się można z frustracją wyn(...)
»