Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzebna polityka miejsk(...)

„Miasta szczególne” – to temat konferencji, którą 26 stycznia br. zorganizował w Oświęcimiu Związek Miast Polskich wraz z władzami miasta. Jej celem było rozpoczęcie prac nad sformułowaniem założeń polityki miejskiej w Polsce. Każde miasto ma obowiązki wobec nie tylko swoich mieszkańców, ale także szerszej społeczności – regionu, w którym się znajduje. Miasta pełnią różne funkcje o rozmaitym zasięgu, często znacznie wykraczające poza zaspokajanie zbiorowych pot(...)
»

Wpływ eksploatacji opon n(...)

Podczas eksploatacji opon samochodowych w typowych warunkach drogowych emitowany jest hałas oraz pył, powstający podczas ścierania bieżnika, a opór toczenia wpływa na zużycie paliwa, a przez to na emisje CO2 i innych związków chemicznych. Nigdy nie można rozpatrywać kwestii opon w oderwaniu od nawierzchni, po których się toczą. Praktycznie wszystkie ich parametry eksploatacyjne zdeterminowane są zarówno przez ich konstrukcję i mater(...)
»