Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłata za brak sieci – wą(...)

  Opłata za brak sieci i tzw. opłata recyklingowa od początku obowiązywania ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji budziły wątpliwości. Szczególnie co do ich zgodności z wymogami konstytucyjnymi oraz prawem wspólnotowym.   Ostatnio problem ten stał się jeszcze bardziej aktualny, a to za sprawą wystąpienia przez WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1383/09 z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytuc(...)
»

Wiadomości bez granic (...)

  Amerykańskie stowarzyszenie ASCE jest wydawcą książek oraz magazynów naukowo-technicznych, takich jak „Journal of Hydraulic Engineering”, „Journal of Water Resources Planning and Management”, „Journal of Environmental Engineering”, „Journal of Infrastructure Systems”, „Journal o(...)
»