Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektywy WEEE – po(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Wprowadzanie nowych technologii w przemyśle elektronicznym spowodowało skrócenie cyklu życia produktu, stąd ilość odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego systematycznie rośnie. Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych przyczynia się do zmniejszenia wielkości odpadów, ale równocześnie powoduje, że zbiórka tego typu urządzeń, ich naprawa i powtórny przerób są utrudnione. Dodatkowo co(...)
»

Nie oszczędzać na doradzt(...)

Po wyborze technologii kompostowania przyszły inwestor powinien zlecić doświadczonemu i zaufanemu konsultantowi dokładne opracowanie studium wykonalności dla projektowanego zakładu. Stanowi ono zarówno nieodzowny podkład do opracowania biznesplanu, jak i cenny dokument w ubieganiu się o zewnętrzne środki inwestycyjne, czyli preferencyjne kredyty i dotacje. (...)
»