Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa regulacja prawna. Cz(...)

Nowa dyrektywa ramowa 2008/98/WE w sprawie odpadów utrzymuje z niewielkimi modyfikacjami dotychczasową definicję odpadu, ale już w preambule podkreśla konieczność zastosowania jej nowej wykładni, z pewnością mniej restrykcyjnej. O takim podejściu świadczą również dalsze przepisy nowej dyrektywy. Dotyczy to zwłaszcza próby doprecyzowania czy też nawet – jak zapowiada nieco na wyrost preambuła – jednoznacznego wyjaśnienia, kiedy daną materię moż(...)
»

Isamu Noguchi – rzeźbiarz(...)

Jeden z najwybitniejszych artystów modernizmu uważał, że zadaniem rzeźbiarza jest kształtowanie i nadawanie znaczenia nie tylko poszczególnym elementom, ale całej przestrzeni wokół nich. Isamu Noguchi w swoich dziełach usiłował zrozumieć i odzwierciedlić piękno natury, a środkami wyrazu były dla niego rzeźba i architektura. Bogaty i różnorodny dorobek doskonale świadczy o nieustannych poszukiwaniach artysty. W jego dziełach odnaleźć można wpływy różnych stylów oraz kultur, od tradycyjn(...)
»