Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stop dla niskiej emisji(...)

Niska emisja pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych, nieefektywnych kotłowni węglowych, jest coraz poważniejszym problemem ekologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym. Oddziałuje negatywnie na środowisko, powodując m.in. zatrucie gleby, niszcz(...)
»

Europejska Agencja Środow(...)

Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała ostatnio (w czerwcu, październiku i listopadzie 2011 r.) kilka raportów na temat ochrony powietrza w Europie, których tematyka oscylowała głównie wokół emisji gazów cieplarnianych, kosztów zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych  i stężenia ozonu w atmosferze. Pierwszy z nich1 omawia emisję gazów cieplarnianych (greenhouse gas –(...)
»