Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

  Wodociąg Bukowa Wielka Na terenie gm. Sawin (woj. lubelskie) zostanie zrealizowany projekt mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu wodociągowego. W ramach zadania wartego ponad 3,9 mln zł brutto powstanie wodociąg grupowy Bukowa Wielka. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę ujęcia wody, przepompowni strefowej w Łukówku oraz modernizację stacji wodociągowej w Bukowie Wielkiej. Ponadto we wsiach Bukowa Wielka, Bukowa Mała, Średni Łan, Radian&(...)
»

Przyjdzie na to czas?(...)

Aktualnie współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych w elektrociepłowniach i ciepłowniach nie jest traktowane jako źródło odnawialnej energii. Czy należałoby zatem zmodyfikować rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, by odpady i osady spalane we współspalarniach mogły być zaliczane do OZE? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.(...)
»