Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od redaktora   Déjà vu – tak określa się stan, kiedy wydaje się nam, że coś już miało miejsce. Co tym razem mogło wywołać takie wrażenie? Gdy to czasopismo kierowano do druku, obradowała Podkomisja Stała ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami. Propozycje poprawek do rządowego projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw poznaliśmy już podczas poprzednich obrad, tym razem powinniśmy dowiedzieć się, które p(...)
»

Opłaty za sieci wodociągo(...)

Znowelizowana ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU nr 71, poz. 838, tekst jednolity z późn. zm.) w art. 40 stanowi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, zezwolenie dotyczy również umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (...)
»