Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Zagrożony kanał(...)

W latach 2003-2010 wybudowano ok. 47 tys. km sieci kanalizacyjnej za ok. 22,4 mld zł, 122 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz przeprowadzono 680 innych inwestycji (rozbudowa/modernizacja) w oczyszczalniach już istniejących za ok. 10,8 mld zł. W okresie tym wydatkowano w sumie ok. 33,2 mld zł. W latach 2011-2015 ma powstać ok. 6 400 km sieci kanalizacyjnej za 3,8 mld zł. Liczba oczyszczalni ma zwiększyć się o 90 nowych obiektów, których kosz(...)
»

Energia geotermalna – sta(...)

Europę charakteryzują generalnie niskie i średnie wartości gęstości strumienia cieplnego Ziemi. Parametr ten waha się w zakresie od 30-40 mW/m2 w obrębie platformy prekambryjskiej do 60-80 mW/m2 w obszarze orogenu alpejskiego. Stosunkowo wysokie wartości – 80 do 100 mW/m2 cechują aktywne tektonicznie obszary południowej Europy, rów górnego Renu i niektóre inne rejony, m.in. basen panoński. Najwyższe wartości gęstości strumieni(...)
»