Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Repowering – cele i fakty(...)

W Polsce zjawisko repoweringu dotyczy głównie konwencjonalnych źródeł energii i w niewielkim stopniu energetyki wiatrowej. W Europie Zachodniej jest zjawiskiem powszechniejszym i mocno wpieranym przez rządy niektórych krajów. Postęp i rozwój urządzeń w zakresie OZE powoduje, że posiadają one większą moc znamionową, wyższą sprawność, niższe koszty eksploatacyjne oraz w większym stopniu spełniają wymagania dotyczące przyłączenia do sieci elektroenergetycznej(...)
»

Wpływ emisji gazów na cen(...)

 Dyrektywa Komisji Europejskiej 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw stanowi podstawę do przydziału limitów emisji CO2 dla wytwórców energii elektrycznej w Europie. W krajach Unii Europejskiej powstały urzędy zajmujące się ich przydziałem i kontrolą. Urzędy te zwykle ściśle współpracują z Ministerstwem Środowiska lub są przy nim usytuowane(...)
»