Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa (...)

  Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Działalność na rzecz ochr(...)

Lubelszczyzna ma kilkuwiekową tradycję ochrony środowiska. Już w XVI w. w dobrach ordynacji zamojskiej zakładano zwierzyńce. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują łącznie 22,7% powierzchni województwa. Na rzecz poprawy stanu środowiska Lubelszczyzny już piętnasty rok działa Wojewódzki Fundusz w Lublinie.   Aktywnie wspiera on liczne przed-sięwziccia proe(...)
»