Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energooszczędne oświetlen(...)

Koszty ponoszone na oświetlenie przestrzeni publicznej zwykle znacząco obciążają budżety miejskie. Z problemem tym borykają się szczególnie niewielkie samorządy. Coraz częściej decydują się one wobec tego na modernizację oświetlenia, inwestując w nowoczesne technologie. Z jakim skutkiem? W wielu gminach, gdzie funkcjonują przestarzałe, nieefektywne systemy oświetlenia przestrzeni publicznej, koszty oświetlenia mogą być znaczne. W celu obniżenia wydatków coraz części(...)
»

Prawne podstawy ochrony i(...)

Podstawę prawną ochrony i rekultywacji gruntów stanowi ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU Nr 16 poz. 78, z 1996 roku Nr 95 poz. 141, z 1997 roku Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079, z 1998 roku Nr 106 poz. 668 i z 2000 r. Nr 12 poz. 136). Przepisy ogólne (rozdział 1) ustawy określiły: · pojęcie gruntów rolnych, do których zaliczono m.in.: grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, grunty pod stawami r(...)
»