Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biokomponenty paliwowe dr(...)

Biokomponenty paliwowe drugiej generacji Zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28//WE, obowiązkowy udział biokomponentów (biopaliwowej domieszki) w paliwach transportowych w krajach członkowskich miał osiągnąć poziom 10% w 2020 r. W uchwale z 30 września 2013 Parlament Europejski zdecydował, że tylko 5,5% z tych 10% mogą stanowić biopaliwa pierwszej generacji. Dopełnieniem mają być biokomponenty paliwowe drugiej generacji, tj. wytwarzane z suro(...)
»

Inwestycje(...)

Usługa na zlecenie Do końca października br. za utrzymanie terenów zieleni w gm. Pilchowice jest odpowiedzialne przedsiębiorstwo P.W. MARGO. Do zadań firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym należy m.in. koszenie i podkaszanie terenów płaskich oraz na skarpach, podkaszanie skupin krzewów, wywóz skoszonej trawy i usuniętych samosiewów, odchwaszczanie ścieżek, zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz uporządkowywanie terenów objętych zamówieniem. Wszelkie usługi mają(...)
»