Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Minipakiet ustaw o biopal(...)

Na posiedzeniu 25 sierpnia br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej głosował nad ostatecznym uchwaleniem ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa ta budziła ostatnio spore emocje, szczególnie na linii Sejm – Senat, wynikające m.in. z faktu, iż senatorowie nieco inaczej wyobrażali sobie „biopaliwowy ład” po 1 stycznia 2007 r. w Polsce. Wspomniana rozbieżność polegała na tym, że Senat zgłosił niemal 30 poprawek do poselskiego projektu, które w mniejszym lub większym (...)
»

Wybrane aspekty dotyczące(...)

  Trwałość systemów rurowych stanowi miarę zachowania funkcjonalności w określonych warunkach środowiskowych eksploatacji. W analizach dotyczących przewidywanej trwałości rur z tworzyw termoplastycznych konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu istotnych aspektów, takich jak właściwości fizykomechaniczne materiału, z którego wykonano rury, odporność materiału rur na czynniki środowiskowe – mechaniczne, chemiczne, fizyczne i biologic(...)
»