Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Dzikie wysypiska to nie p(...)

W dniach 10-12 czerwca br. w Białowieży członkowie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dyskutowali nad najważniejszymi problemami gospodarki odpadami. Konferencja „Europejski model gospodarki odpadami” odbywała się pod honorowym patronatem wiceministra środowiska, Stanisława Gawłowskiego. Gośćmi honorowymi byli posłowie Tadeusz Arkit i Janusz Musiał oraz prezydent Białegostoku dr Tadeusz Truskolaski. Nie zabrakło także przedstawiciela marszałka podlaskiego – E(...)
»

Odpady powstające w zakła(...)

Zakłady mięsne prowadzą działalność gospodarczą w zakresie rozbioru i przetwórstwa mięsa, zarówno wieprzowego, wołowego, jak i drobiu. W wyniku tej działalności wytwarzane są odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, które powinny być w odpowiedni sposób unieszkodliwiane bądź zagospodarowane.   Do odpadów niebezpiecznych zalicza się inne oleje hydrauliczne (13 01 13*), inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08*). P(...)
»