Perspektywa dostępności węgla – wątpliwości

wydany w Czysta Energia – 2009-10
  DRUKUJ

Węgiel jest wciąż jeszcze traktowany jako jeden z głównych nośników energii, którego zasoby (przy obecnym wydobyciu), wg dotychczasowych przekonań, powinny wystarczyć na kilka stuleci.

Produkuje się z niego koks dla metalurgii, ale bywa przede wszystkim przetwarzany na energię elektryczną oraz ciepło użytkowe. Przez tę wytwórczość stał się głównym emitorem CO2, szkodząc klimatowi naszej planety i środowisku.
 
Czyste technologie węgla
Aby temu zaradzić, zdecydowano się na wydzielanie tego gazu cieplarnianego ze spalin elektrowni oraz zakładów przemysłowych, by po jego odpyleniu, osuszeniu oraz skropleniu wtłaczać pod ciśnieniem ok. 10 MPa do określonych struktur geologicznych na głębokościach 1000-2000 metrów pod [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus