Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Kongres ENVICON Environme(...)

Trzy dni debat, 10 sesji i paneli dyskusyjnych, niemal 100 wystąpień poprowadzonych przez znakomitych ekspertów. Wśród prelegentów znajdą się nie tylko najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej oraz dużych organizacji branżowych, ale także wielu przedsiębiorstw, które chcą skutecznie dbać o środowisko. Program tegorocznej edycji ENVICONu jest bardzo przekrojowy i bogaty, a przede wszystkim dotyczy najważniejszych i najaktualniejszych zagadnień w ochronie środowiska i gos(...)
»

Centra usług wspólnych(...)

Na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym od 1 stycznia 2016 r. zarówno gminy, jak i powiaty oraz województwa zostaną wyposażone w możliwość zapewniania wspólnej obsługi. Zapewnienie wspólnej obsługi, o którym mówi nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 2015 r. poz. 1045, dalej: u.s.g.), to nic innego jak stworzenie na gruncie samorządowym znanych z sektora prywatnego Centrów Usług Wspólnych (ang. shared services center, dalej: (...)
»