Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Wyzwania polskiego sektor(...)

Polska jest krajem, w którym występuje deficyt wody, a sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że nasze zasoby cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wspomniane zasoby są niskie i wynoszą zaledwie ok. 1500 m3/rok/mieszkańca, co stanowi zaledwie ok. 36% średniej europejskiej. Ponadto stan ekologiczny naszych największych rzek – Odry i Wisły, które są źródłem wody do picia dla wielu mieszkańców Polski – na przew(...)
»

Wydajna fotowoltaika – p(...)

Energia wysyłana przez słońce miliony lat temu została częściowo zgromadzona w postaci węgla, ropy czy gazu i nadal, dzięki fotosyntezie, promieniowanie słoneczne powoduje przyrost masy organicznej na Ziemi. Szacuje się, że gdyby wszystkie zgromadzone w ziemi zapasy paliw kopalne zamienić na energię, to otrzymalibyśmy ok. 4x1022 J. Potencjalnie jest to olbrzymia ilość, ale należy zauważyć, że słońce wysyła tyle energii na Ziemię w ciągu ok. 60 dni. Porównanie tych wielkości dowodzi, jak niewi(...)
»