Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biblioteka wod-kan(...)

Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja J. Chudzicki, S. Sosnowski Warszawa 2011 ISBN 978-83-60956-25-0 W trzecim zaktualizowanym wydaniu książki omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji wodociągowych w różnych typach budynków. Przedstawiono tu najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak zabezpieczenia przed wtórnym zan(...)
»

Reaktor ze złożem ruchomy(...)

Zastosowanie reaktorów ze złożem ruchomym w przydomowych oczyszczalniach ścieków jest bardzo dobrym kierunkiem. Połączenie zalet osadu czynnego i złoża biologicznego pozwala na zachowanie wysokiej skuteczności oczyszczania ścieków. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków jest technologia złoża ruchomego. Oczyszczanie ścieków za pomocą tej technologii łączy w sobie zalety osadu czynnego i złoża biologicznego przy jed(...)
»