Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fotokatalityczna produkcj(...)

Posiadający dogodne własności fizyczne i chemiczne wodór uważany jest dziś za idealne źródło energii, mające w niedalekiej przyszłości zastąpić ograniczone zasoby paliw kopalnych, a mogące być ekologiczną alternatywą dla energetyki jądrowej. W trakcie spalania wodór wydziela znaczną ilość energii, nie produkując jednocześnie szkodliwych CO i CO2. Poza tym, uwzględniając fakt, iż temperatura (...)
»

Zielone zamówienie public(...)

Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement – GPP) oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych). Poszukują także rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów lub usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a tym samym wpływają na rozwój i upowszechnieni(...)
»