Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niskoemisyjne bioreaktory(...)

Duże oczyszczalnie ścieków komunalnych, otoczone osiedlami mieszkaniowymi, muszą sprostać specjalnym wyzwaniom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pod względem emisji zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Mowa tu o emisji zanieczyszczeń lotnych, często uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia osób obsługujących obiekty technologiczne oczyszczalni i dla mieszkańców wspomnianych osiedli. Potencjalne zagrożenia i uciążliwość zanieczyszczeń wyemitowanych do (...)
»

Lekcja o odpadach: metale(...)

Głównym celem działań edukacyjnych realizowanych w zakresie złomu metali żelaznych i nieżelaznych jest nie tylko przekazywanie wiedzy nt. możliwości ich recyklingu, ale także kształtowanie odpowiednich postaw, służących eliminowaniu tzw. szarej strefy. Jak skłonić konsumentów żywności (np. napojów w puszkach aluminiowych), użytkowników elektrosprzętów, baterii i właścicieli pojazdów, a także wielu innych wytwarzających odpady z metali żelaznych i nieżelaznych do pr(...)
»