Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady ulegające biodegra(...)

Zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, odpady stanowią surowce, tylko że niedoskonałe. Są pewnego rodzaju antropogeniczną rudą. Dokładnie tak muszą być postrzegane również odpady ulegające biodegradacji. Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln ton odpadów pochodzących z sektora (...)
»

Kasztanowiec żółty (...)

  Spośród ponad 20 gatunków kasztanowców w Polsce najlepiej znany jest kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), dekoracyjny zwłaszcza podczas kwitnienia w połowie maja. Częstość uprawy w miastach i na terenach wiejskich oraz spontaniczne obsiewanie czynią go niemalże drzewem swojskim, mimo że pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego i południowo-wschodniej Europy. Inne gatunki, z wyjątkiem kasztanowca czerwonego (A. x carnea), up(...)
»