Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ambrowiec amerykański(...)

Ambrowiec amerykański lub balsamiczny na terenach zieleni ogólnie dostępnych i w ogrodach prywatnych jest spotykany bardzo rzadko. Częstszy jest w polskich ogrodach botanicznych i arboretach. Największy stary okaz rośnie w miejscowości Lipno koło Niemodlina, w województwie opolskim. Podczas jesieni, zwłaszcza ciepłej jego intensywnie ciemnopurpurowe liście wzbudzają zachwyt. Pewnym niedostatkiem tego drzewa jest wrażliwość na silne mrozy w okresie młodocianym. Związane jest to z(...)
»

Problematyka zapłonu i w(...)

Wśród alternatywnych paliw użytkowanych w celach energetycznych coraz większe znaczenie mają paliwa odnawialne. Ich spalanie nie powoduje, w odróżnieniu od paliw kopalnych, zwiększania stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, przez co nie przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. Użytkowanie tych paliw ma znaczny wpływ również na obniżenie emisji NOx i SO2. Wśród paliw odnawialnych największe znaczenie ma biomasa, tj. słoma, drewno opałowe, po(...)
»