Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Partycypacja społeczna a (...)

„Jaki jest Wasz wymarzony plac zabaw?” – to najgorsze pytanie, jakie można zadać, organizując warsztaty partycypacyjne, chyba że celem jest „zaliczenie” spotkania, bo to dobrze wygląda w prasie lub ktoś (np. grantodawca) tego wymaga. W poprzednim numerze pisaliśmy o procesie projektowym. W tym i kolejnym skupimy się na dwóch zagadnieniach, które wymagają dokładniejszego omówienia. O ile kwestie pierwszego kontaktu klienta i architekta krajobrazu, wymiany informacji(...)
»

II edycja Targów oils&amp(...)

Zaspokojenie rosnącego popytu na oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce, które można wykorzystać do produkcji biopaliw, stawia przed branżą poważne wyzwania, m.in.: zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę i modernizację już istniejących lub budowę nowych zakładów przetwórczych oraz zapewnienie dostępu do potrzebnych surowców przy rosnącej presji cenowej. (...)
»