Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Społecznie odpowiedzialny(...)

Priorytetowo traktując bezpieczeństwo Krajowego Systemu Energetycznego, PSE Operator współtworzy europejski rynek energii elektrycznej przez aktywny rozwój partnerstwa z innymi operatorami systemów. Spółka akcentuje przestrzeganie zasad transparentności oraz równego traktowania wszystkich uczestników rynku. Firma systemowo włączyła zrównoważony rozwój do strategii biznesowej, wpisując go w cele misji, którą (...)
»

Polski klimat dla technol(...)

Z inicjatywy prof. Macieja Nowickiego, ministra środowiska, zorganizowana została na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich światowa wystawa – „Technologie dla ochrony klimatu”, towarzysząca Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – COP 14. (...)
»