Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Energetyczny wymiar polsk(...)

  Już 1 lipca br. Polska obejmie prezydencję na forum Unii Europejskiej. Z faktem tym wiążą się olbrzymie nadzieje, dotyczące m.in. kształtu przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej.   – Polityka energetyczna to jeden z priorytetów polskiej prezydencji. Warto w jej trakcie pokazać dążenie Polski do innowacyjnej, zielonej gospodarki, przypomnieć o rodzimych uwarunkowaniach i wysokim bilansie węglowym. Interesy pozos(...)
»

Wokół odpadów - świat(...)

Niemieckie odpady w rękach gmin Kontrowersyjna ustawa dotycząca odpadów spowodowała w Niemczech burzę wśród prywatnych firm z branży odpadowej. Według Federalnego Stowarzyszenia na Rzecz Surowców Wtórnych i Gospodarki Odpadami (BVSE), proponowana nowa ustawa – będąca implementacją zmienionej Ramowej Dyrektywy Odpadowej UE – ma ostatecznie przekazać gminom absolutną kontrolę nad gospodarką odpada(...)
»