Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Czy polskie rośliny rodzi(...)

  33,1% terenów Polski1 i prawie 500 gatunków roślin występujących w kraju2 objętych jest ochroną prawną, jednak nie eliminuje to przyczyn ich zagrożenia. Obszary chronione, takie jak rezerwaty czy parki narodowe, dzielą się na strefy – w zależności od dostępności dla „przeciętnego” człowieka oraz stopnia ochrony. Na przykład Rezerwat Biosfery &bd(...)
»

Oleje odpadowe w systemie(...)

Zdecydowana większość olejów smarowych objęta jest obowiązkiem zbiórki i recyklingu – odpowiednio 50 i 35% ich masy wprowadzanej na rynek przez producentów i importerów. W ostatnim czasie szczególną uwagę branża zwraca na obejmowanie obowiązkami zbiórki i recyklingu kolejnych rodzajów środków smarnych oraz kwestię spójności stosowanej klasyfikacji produktów, która w znacznym stopniu wpływa na poziom obciążeń administracyjnych podmiotów rynku, a także na przejrzystoś(...)
»