Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warszawska zieleń w proce(...)

Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy, realizowany dzięki tzw. miniprogramom, wyznacza projekty rewitalizacyjne, a tym samym określa ramy odnowy terenów zieleni. Dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy zastąpił opracowany w 2005 r. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji Warszawy (LUPR). Zawarte w nim zapisy i zasady finansowania projektów odnosiły się do lat 2004-2006 r. Z kolei wyznaczony obszar kryzysowy określony był jako teren pilotażowy rewital(...)
»

Kalendarium(...)

  24-25.03.2011, Szczecin III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61/655-81-22; szkolenia@abrys.pl; www.abrys.pl   11.04.2011, Warszawa VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Recykling zużytego s(...)
»