Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój w obr(...)

Idea miasta ogrodu Ebenezera Howarda opiera się na sieci powiązanych ze sobą terenów zieleni o różnych funkcjach użytkowych. Są to obszary łatwo dostępne dla mieszkańców, a jednocześnie przenikające miasto. Zieleń wytwarza tlen, redukuje hałas oraz oczyszcza powietrze. Równie istotna jest jej funkcja rekreacyjno-estetyczna. W przypadku, kiedy tereny zieleni są harmonijnie wkomponowane w krajobraz miejski, a rośliny odpowiednio dobrane do w(...)
»

Możliwość utraty statusu (...)

  Jedną z kluczowych przesłanek dyrektywy w sprawie odpadów (2008/98/WE) było stworzenie ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim zbliżenie się „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Podstawowym założeniem szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie ochrony środowiska, który stworzył podstawę do opracowania dyrektywy(...)
»