Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalny potencjał do wyko(...)

Przed małymi wytwórcami energii z wiatru szczególnie trudny rok. Choć jeszcze niedawno wydawałoby się to niemożliwe, będzie on trudniejszy od poprzedniego, przede wszystkim z dwóch powodów: niejasności związanych z podatkiem od nieruchomości oraz zakończenia 1 stycznia 2018 r. gwarantowanego odkupu przez sprzedawców zobowiązanych energii wyprodukowanej z instalacji o mocy powyżej 500 kW. W mojej ocenie, szczególnie ten drugi temat został zmarginalizowany w trakcie prac nad ostatnią nowelizacj(...)
»

W kierunku racjonalnej go(...)

W kierunku racjonalnej gospodarki odpadami Spotkanie, którego organizatorem były Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie pt. XI Ogólnopolska Krakowska Konferencja KIGO i MPO w Krakowie, odbyło się 24-26 stycznia 2019 r. W Konferencji udział wzięło niemal 150 przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych i samorządów z całej Polski. Otwarcia sp(...)
»