Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warto przeczytać(...)

„Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych” M. Suchocka Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Książka zawiera katalog praktycznych rozwiązań, umożliwiających ochronę drzew w trakcie wykonywania robót na placu budowy. Poza analizą przepisów dotyczących ochrony, w publikacji podano techniczne wskazówki dotyczące inżynierskich oraz przyrodniczych zabiegów ochronnych. Zabiegi inżynierskie ob(...)
»

Stosowanie grzybów mikory(...)

Ubiegłoroczne upały oraz stosunkowo niewielkie opady atmosferyczne, zwłaszcza w okresach maksymalnego zapotrzebowania na wodę ze strony roślin (od połowy maja do połowy lipca), wpłynęły na bardzo zły stan zdrowia drzew i krzewów w warunkach miejskich. Szczególnie ucierpiały klony, lipy i kasztanowce. Były to pierwsze objawy wystąpienia tzw. posuchy. Przy dalszym braku wody w podłożu stan ten pogłębiał się i w krytycznych sytuacjach dochodziło do całkowitego zamieran(...)
»