Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ostatnie lata potwierdziły, że Wielkopolska stawia nie tylko na przemysł i handel, ale również na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Najlepszymi tego dowodami są liczba oraz skala zrealizowanych inwestycji. Wielkopolanie nie lubią rzucać słów na wiatr. Umiejętnie za to wykorzystują jego potencjał w energetyce. W województwie zwiększa się też udział energii pozyskiwanej z innych źródeł odnawialnych, m.in. ze słońca i spalania biomasy. W latach 2007-2014 udało się także zakończyć wiel(...)
»

Samowystarczalność – utop(...)

Uzyskanie 100-procentowej samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków jest możliwe. Jak dokonały tego Iławskie Wodociągi? Między innymi poprzez modernizację komór fermentacyjnych, zainstalowanie trzech jednostek kogeneracyjnych i wykorzystanie dodatkowych substancji – kofermentów. W efekcie w październiku 2016 r. spółka odnotowała najwyższą produkcję biogazu w historii oczyszczalni. Od wielu lat trwają dyskusje, czy oczyszczalnie ścieków mogą być ene(...)
»