Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Wdrażanie ustaleń planu g(...)

Barbara Olszewska Z zapisów art. 17 i 18 Prawa ochrony środowiska wynika, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poszczególnych szczeblach zarządzania administracyjnego zarządy województw i powiatów oraz gmin sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami, uchwalane następnie przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i rady gmin. Podstawowym dokumentem dla potrzeb planowania przedsięw(...)
»

Opomiarowanie zużycia wod(...)

Obserwowany od kilkunastu lat spadek zużycia wody i wynikające z niego zmniejszone wpływy finansowe przedsiębiorstw wodociągowych przyczyniły się do poszukiwania możliwości ograniczania kosztów związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wod(...)
»