Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Mądry Polak po szkodzie?(...)

Prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych jest jednym z podstawowych warunków poprawnego funkcjonowania układów osadniczych i komunikacyjnych. Analiza likwidacji skutków ubiegłorocznej powodzi prowadzi do różnych wniosków. Brak zrozumienia potrzeby „melioracji miejskich” oraz ich różny stan techniczny w znacznym stopniu jest konsekwencją niedomówień regulacji1, 2, 3, wprowadzanych po 1990 r. Przywracając takie pojęcia, jak własność komunalna czy zadanie w(...)
»

Kogeneracja w obszarze ef(...)

Kogeneracja w obszarze efektywności energetycznej Kogeneracja jest to równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w jednym procesie technologicznym. Kogeneracja jako sposób wytwarzania energii znana była od dawna. W Polsce wykorzystywana była w dużych zakładach przemysłowych, gdzie jednym z koniecznych elementów w procesie technologicznym była para wodna. Kogeneracja to p(...)
»