Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

TEMPO 30 dla zdrowych i b(...)

Ograniczenie prędkości do 30 km/h na obszarach zurbanizowanych masowo wprowadzano w Europie Zachodniej już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Dotychczasowe próby zaadaptowania tego typu rozwiązań w Polsce nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem, a wokół samej idei narosło wiele mitów. Co nas powstrzymuje przed przyjęciem rozwiązania, które doskonale zdaje egzamin w innych państwach? Wprowadzenie TEMPA 30 poprzedzone było wieloma badaniami, które kontynuowano także po jego w(...)
»

Źródła świadomości ekolog(...)

Pojęcie ekologii i świadomości ekologicznej nie jest niczym nowym. Rozwój cywilizacji i kultury to stopniowe odchodzenie od tego, co naturalne, zwierzęce i wchodzenie w sferę tego, co technologiczne i urbanistyczne. Zerwanie więzi z naturą i ponowne jej odtworzenie odnajdziemy w jednym z najstarszych tekstów sumeryjskich – w eposie o władcy Gilgameszu. Ponie(...)
»