Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Polska Izba Gospodarki Od(...)

Dni Komunalnika – w poszukiwaniu wspólnych interesów i przyjaźni Prawie 120 członków i sympatyków Polskiej Izby Gospodarki Odpadami wzięło udział pod koniec maja w spotkaniu pod hasłem Dni Komunalnika. Jego centralnym punktem było Walne Zgromadzenie Izby podsumowujące pierwszy rok jej działalności, a głównym walorem imprez towarzyszących – integracja i dobra zabawa. Program był niezwykle napięty. Już w dniu przyjazdu uczestników czekało czterogodzinne szkolenie dla kadry z(...)
»

Odpady a ADR(...)

Monika Malicka Król Ludwik XIV miał wiele rezydencji, w których przebywał rotacyjnie. Nie wynikało to bynajmniej z rozpasania obyczajów, ale z konieczności. Posiadłości nie były bowiem wyposażone w systemy zbierania fekaliów i odpadów bytowych dworu. Mniej więcej po kilku miesiącach pobytu w zamku i okolicy panował tak nieznośny fetor i rosło zagrożenie zarazami, że należało takie zapaskudzone miejsce zostawić na pewien czas odłogiem, by przyroda posprzątała po gościach. (...)
»