Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

ABC selektywnej zbiórki s(...)

Wielki Puchar Recyklingu w Konkursie o Szklaną Statuetkę „Przeglądu Komunalnego” Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku selektywną zbiórkę surowców wtórnych rozpoczął w roku 1994 od zbiórki szkła. Jednym z głównych powodów podjęcia takiej akcji była bliska lokalizacja Huty Szkła w Jarosławiu. Po podpisaniu umowy odbioru szkła rozpoczęliśmy początkowo zbiórkę w pojemnikach V-240, pozwalających segregować szkło na 3 kolory: (...)
»

Fundusze dla gmin w świet(...)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy mają obowiązek organizacji selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, co wiąże się z wyższymi kosztami w porównaniu ze zbiórką nieselektywną. Możliwość pozyskania środków na te działania stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorców. Środki mogą pochodzić bezpośrednio od przedsiębiorców, od organizacji odzysku lub z NFOŚiGW, jednakże ich uzyskanie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. (...)
»