Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Opłacalne obszary chronione 23 czerwca br. w Kozienicach odbyła się konferencja przedstawicieli samorządów regionu Środkowej Wisły, zorganizowana przez WWF oraz tamtejsze Starostwo Powiatowe. Omawiano możliwość utworzenia w dolinie rzeki obszaru chronionego, który mógłby stać się motorem rozwoju lokalnych gmin. Zaprezentowano także - przygotowywaną z inicjatywy WWF-u - „Koncepcję zrównoważonego rozwoju i ochrony doliny Środkowej Wisły”. (...)
»

O pojemności absurdu(...)

Rok chyli się ku końcowi, a wraz z nim przychodzi pora podsumowań. Z mającej miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawdziwej lawiny legislacyjnych perturbacji wyłania się przynajmniej kilka kwestii, które trudno ocenić pozytywnie. Ranking najbardziej przyciągających uwagę osobliwości niewątpliwie otwiera zmiana definicji RIPOK-u i powiązane z nią nowości w projektowanym rozporządzeniu MBP. W ramach rozgorzałej wokół tematu dyskusji nie tylko namnożyły się wię(...)
»