Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling przepracowanych(...)

Płyny chłodnicze oparte na glikolu etylenowym znajdują powszechne zastosowanie w motoryzacji, w przemyśle w instalacjach chłodniczych oraz w coraz popularniejszych w naszej strefie klimatycznej instalacjach klimatyzacyjnych. Szacuje się, że polski rynek zużywa rocznie ok. 30 tys. ton płynów chłodniczych. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z celów, któremu Unia Europejska poświęca obecnie szczególną uwagę. Obowiązujące dyrektywy UE wymuszają na krajach członkowskich koniec(...)
»

Studium rewolucyjnego pro(...)

  Owszem, w III RP znikały nawet całe branże (np. stoczniowa), ale działo się tak wskutek ich niedostosowania się do reguł rynku. Jednak w przypadku pomysłów, które odnajdujemy w założeniach do projektu noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mielibyśmy do czynienia z likwidacją rynku dobrze funkcjonującego i to w imię mocno wątpliwych racji.   Zastanawia zatem, dlaczego temat wraca od 10 lat i „wszyscy&(...)
»