Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przed metą(...)

Dwudziestolecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” to pretekst do podsumowań – niekoniecznie ściśle związanych z datami rocznicy. Dla branży jednym z najważniejszych dokumentów, jakie powstały w tym czasie, jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. I choć jego zakończenie wiąże się z datą 31 grudnia 2015 r., to wpływ na branżę jest o tyle istotny, że warto (zgodnie ze słowami piosenki) zastanowić się: „skąd przybyw(...)
»

Jak uczyć o różnorodności(...)

  Stało się już tradycją, że kraje, które w ramach rotacyjnego przywództwa w danym roku sprawują prezydencję w Unii Europejskiej, organizują konferencje poruszające ważkie sprawy dotyczące środowiska. Kiedy w drugim półroczu 2010 r. – roku ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej – przewodnictwo objęła Belgia, było oczywiste, że tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą właśnie zagadnienia z tego kr(...)
»