Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kolorowe iglaki(...)

Elementami ożywiającymi zimowy miejski pejzaż są drzewa i krzewy zimozielone. Szczególnie interesujące są zestawienia odmian o barwnych igłach.  Drzewa i krzewy iglaste są atrakcyjnym składnikiem roślinnych kompozycji. W przestrzeni miejskiej, w której coraz mniej jest miejsca dla zieleni, warto przełamywać stereotyp wydeptanych trawników i zaniedbanych żywopłotów. Można sięgać po ciekawe rozwi(...)
»

Mikroinstalacje – propozy(...)

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) powstał w 2011 roku. Jego członkami są m.in. producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej, instalatorzy oraz niezależni wytwórcy energii, w większości MŚP, a także firmy otoczenia zielonego biznesu. Będąc członkiem PKPP Lewiatan, Związek włączył się też w opiniowanie projektu ustawy o OZE m.in. z pespektywy promocji rozwoju mikroinstalacji i tzw. energetyki prosumenckiej.  Pomimo wielu kr(...)
»