Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ocena zdrowotności drzew (...)

Badanie stanu zdrowotnego i statycznego drzewa, umożliwiające ocenę zagrożenia dla ludzi i mienia, to najczęstsze cele diagnostyczne. Wśród zróżnicowanego jakościowo drzewostanu miejskiego, dużą grupę stanowią drzewa w złym stanie. Należą do niej przedwcześnie, fizjologicznie przestarzali „weterani”, niezdolni do reakcji na stresy i regeneracji. Zaliczamy tu również drzewa o zdeformowany(...)
»

Kłokoczka południowa(...)

Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata) należy do rodziny kłokoczkowatych (Staphyleaceae) i jest jej jedynym przedstawicielem w naszej florze. Mimo rodzimego pochodzenia, uprawiana bywa sporadycznie. Występuje na Podkarpaciu i na niższych terenach Karpat – w okolicach Przemyśla, Iwonicza, Dukli, Dębicy i Nowego Sącza, na Nizinie Sandomierskiej, rzadko na Wyżynie Małopolskiej, pogórzu sudeckim i na Górnym Śląsku. Rośnie w zaroślach i widny(...)
»