Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Kosztowne zmiany systemu(...)

Podczas posiedzenia w Giżycku 23 maja 2014 r. członkowie Zarządu ZMP dyskutowali m.in. na temat projektowanych zmian dotyczących Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy „śmieciowej” oraz ustawy o odpadach. W trakcie opiniowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z projektami aktów wykonawczych przedstawiciele miast członkowskich ZMP zapoznali się(...)
»

Pozwolenia wodnoprawne w (...)

W marcu br. weszły w życie przepisy zmieniające m.in. art. 122 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. DzU nr 239, poz. 201, ze zm). Dotyczy on pozwoleń wodnoprawnych. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w naszym systemie prawnym od dawna, jej przepisy nie są do końca jasne w praktyce, o czym świadczy duża liczba orzeczeń sądów administracyjnych. Według wspomnianego przepisu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wo(...)
»