Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Pół wieku doświadczeń(...)

Agnieszka Dąbrowska Konińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świętuje w tym roku swoje pięćdziesięciolecie. Jak każdy jubileusz, tak i ten skłania do refleksji, podsumowań oraz statystyk błędów i sukcesów. Dziś nikt nie podejrzewa jakimi sferami publicznego życia trudniło się niegdyś komunalne przedsiębiorstwo. Zaraz po II wojnie świa(...)
»

Fundusze stawiają na efe(...)

Zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają poprawić współpracę z NFOŚiGW. Czy będzie to miało swoje odzwierciedlenie we wspieraniu przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami? Niewątpliwą korzyścią płynącą ze zmian w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie większa spójność w działaniach NFOŚiGW i poszczególnych WFOŚiGW. Ustawowym celem działania funduszy – zarówno Narodowego, jak i wojewódzkich – (...)
»