Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Miejskie parki Londynu(...)

Londyn jest miastem „zielonym”, w którym przestrzenie otwarte zajmują ok. 30% powierzchni terenu. Zalicza się do nich m.in. 147 zarejestrowanych parków i ogrodów oraz osiem parków królewskich, zarządzanych przez Royal Parks Agency. Regent’(...)
»

Zasadność stosowania urzą(...)

W ciągu kilku ostatnich dekad nastąpiły bardzo istotne zmiany w podejściu do funkcji systemów odwodnień miast i roli, jaką powinny odgrywać te systemy w przestrzeni miejskiej. Tradycyjnie służyły one łagodzeniu i ograniczaniu skutków powodzi, co sprowadzało się do jak najszybszego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni uszczelnionych do systemów kanalizacyjnych i dalej do odbiornika. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać wady tego typu rozwiązań, będące konsekwencją(...)
»