Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Farma wiatrowa w Zagó(...)

Polska spółka Wolin North, której jedynym udziałowcem jest duński koncern energetyczny Elsam A/S, oddała do użytku największy, jak dotąd, kompleks turbin wiatrowych. Farma w Zagórzu składa się z piętnastu nowoczesnych turbin wiatrowych, o mocy 2 MW każda. Średnica, umieszczonego na wysokości 78 metrów wirnika, wynosi 80 metrów. Dzięki tej inwestycji łączna moc elektryczna polskiej energetyki wiatrowej ulegnie podwojeniu. Inwestycja została(...)
»

Koszty selektywnej zbiórk(...)

W ramach projektu „Korupcja w ochronie środowiska”, przeprowadzonego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi, opracowano raport pod takim samym tytułem. Jednym z poruszanych w nim zagadnień była selektywna zbiórka odpadów oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie. Chodziło m.in. o zebranie oraz porównanie wydatków, jakie dana gmina poniosła na selektywną zbiórkę odpadów w 2007 r., ilości selektywnie zebranych surowców w m3(...)
»