Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Konieczne zmiany(...)

PIGEO dokonała ostatnio licznych analiz obecnego systemu wspierania OZE, wprowadzonego nowelizacją Prawa energetycznego (P.e.) i Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) w październiku ub.r. System ten miał zapewnić realizację krajowego celu indykatywnego udziału energii z OZE w bilansie elektroenergetycznym kraju, nałożonego na Polskę dyrektywą 2001/77/WE. Miał również zapewnić dynamiczny i trwały rozwój rynku energetyki odnawialnej, wykorzystując krajowy potencjał odnawialnych źródeł energii. W wynik(...)
»

Informator - Świat(...)

Miliardy na OZE W 2004 r. w odnawialne źródła energii zainwestowano 30 mld dolarów. Najszybszy przyrost inwestycji notuje się w instalacjach solarnych i turbinach wiatrowych. Jak wynika z raportu na temat odnawialnych źródeł energii, prawie 40 mln gospodarstw domowych do podgrzewania wody wykorzystuje kolektory słoneczne, a ponad 4,5 mln konsumentów energii elektrycznej w Europie, USA, Kanadzie i Japonii nabywa ją poprzez certyfikaty. Obecnie 48 krajów (w tym 14 rozwijających się)(...)
»