Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy rozwoju Kołobrze(...)

Chcąc zrozumieć zmiany zachodzące w jednostkach osadniczych, należy dostrzec przyczyny, tendencje czy trendy formowania przestrzeni zurbanizowanych. W miastach największym przeobrażeniom ulegają obecnie ich centra, układy komunikacyjne oraz peryferie i obszary o dotychczas rolniczym charakterze. Usługi ulegają rozdrobnieniu, zakazuje się lokalizacji nowoczesnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Jednocześnie następuje dynamiczny wzrost liczby ludności, związa(...)
»

Ochrona konkurencji na ry(...)

W tym roku przypada 20. rocznica utworzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który do 1996 r. funkcjonował pod nazwą „Urząd Antymonopolowy”. Na przestrzeni minionych lat wiele razy przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu było funkcjonowanie rynku komunalnego. Sprawy dotyczyły niemal wszystkich dziedzin usług komunalnych, w tym m.in. mieszkalnictwa, wodociągów, transportu publicznego, energetyki cieplnej, utrzymania c(...)
»