Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling fosforu w Niemc(...)

Fosfor jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i niczym nie da się go zastąpić. Jako że jego zasoby są ograniczone i szybko się wyczerpują, w przyszłości na znaczeniu zyskiwać będą alternatywne metody jego pozyskiwania – takie jak odzysk z odpadów komunalnych, ścieków i osadów ściekowych. Według prognoz, stosowana już w skali przemysłowej technologia strącania fosforanu magnezowo-amonowego (struwitu) ze ścieków oraz termiczna technologia odzysku fosforu z popiołów p(...)
»

Partnerstwo dla „Zi(...)

Zgodne z oczekiwaniami mieszkańców zagospodarowanie ponad 100 ha gruntów wokół krakowskiego składowiska odpadów komunalnych „Barycz” i sąsiadujących z nim wyrobisk, wyeksploatowanych przez Kopalnię Soli w Wieliczce, staje się coraz bardziej prawdopodobne. Projekt rewitalizacji, przygotowany przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska (MAEŚ) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z lokalną społecznością, spotkał się z przychylnym przyjęciem władz Krakow(...)
»