Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe oblicza energetyki s(...)

Podstawowe rodzaje konwersji energii pochodzącej z promieniowania słonecznego to energia fototermiczna, fotochemiczna oraz fotowoltaiczna. Pierwszym konceptem, który zostanie przedstawiony, jest termoliza wody. Oddziałując na wodę wysoką temperaturą, można doprowadzić do jej podgrzania i odparowania, a następnie do rozdziału cząsteczek H2O na cząsteczkowy tlen oraz wodór. Wszystko możliwe jest dzięki wykorzystaniu koncentrycznych zwierciadeł, o których ws(...)
»

100 dni ministra(...)

W mediach szeroko przedstawiano osiągnięcia stu dni rządów nowej władzy – koalicji PO-PSL. Rozliczano nie tylko rząd jako całość, ale również poszczególne ministerstwa. Redakcja „Przeglądu Komunalnego” uznała, że to dobra okazja do przeprowadzenia rozmowy na temat, jakie sprawy prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, po zapoznaniu się ze stanem prac w resorcie, uznaje za najpilniejsze do rozwiązania. Ponad(...)
»