Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Konsument w sektorze wod(...)

Ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków, w tym zwłaszcza na płaszczyźnie informacyjnej. Realizują je, niestety, tylko nieliczni. To zaś może niebawem wzbudzić zainteresowanie ze strony UOKiK-u. Wspomniana ustawa weszła w życie 25 grudnia 2014 r. i stanowi efekt implementacji przez polskiego ustawodawcę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. Akt ten należy uzna(...)
»