Wszystkie artykuły w kategorii: "Materiały konferencyjne"

Polecane artykuły:

Morska energetyka wiatrow(...)

Międzynarodowa konferencja pt. „Morska energetyka wiatrowa – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej”, zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) przy współpracy z Morskim Centrum Eko-Energii i Eko-Sytemu MORCEKO, odbyła się 12 września w Sopocie. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Wzięło w niej udzia(...)
»

Udział energii OZE w budy(...)

Środowiska reprezentujące branżę instalacyjno-grzewczą oraz odnawialne źródła energii są zaniepokojone przedłużaniem się prac nad regulacjami mającymi na celu rozwój stosowania OZE oraz rozproszonych źródeł energii w Polsce. Dotyczy to zarówno projektu ustawy o OZE, jak i zmian w ustawach Prawo energetyczne (P.e.) oraz Prawo budowlane (P.b.). Na efekty wdrażanych obecnie przepisów trzeba będzie poczekać kilka lat, dlatego ważne j(...)
»