Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chart afgański a śmieci p(...)

Czytelnik zadaje sobie zapewne pytanie: co ma chart afgański do polskich odpadów komunalnyc? Otóż ma i to dużo. Ubiegłoroczna nowelizacja w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucp) wprowadziła zapis, że wójt, burmistrz czy prezydent miasta ma obowiązek wskazać w wymaganiach miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodne z wojewódzkim planem gospodarki odpadami (WPGO). Rozgorzała dyskusja. W naszym przekonaniu intencja ustawodawcy była całkowicie jasna &#821(...)
»

Zakres podmiotowy ustawy (...)

Odpowiedzialność za szkody w środowisku Artykuł 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 13 kwietnia br. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie poszerza podmiotowy zakres odpowiedzialności poza zakres „działalności stwarzającej ryzyko szkody”: podmiot korzystający ze środowiska odpowiada również za szkody wyrządzone w odniesieniu do chronionych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, pod warunkiem, że zagrożenie lub szkoda powstały z jego winy. W grę wchodzi więc ka(...)
»