Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(...)

SPIUG bierze udział w projekcie koordynowanym przez UE, dotyczącym analizy zachowań konsumentów oraz zaleceń w zakresie nowych modeli biznesowych i ram regulacyjnych. Jednym z punktów wyjścia było stworzenie sieci ekspertów, którzy mogą reprezentować punkt widzenia konsumentów w zakresie odpowiednich technologii RHC w określonych obszarach geograficznych. Eksperci powinni posiadać wiedzę na temat czynników zachęcających i barier dostrzeganych przez konsumentów, a także na temat wykorzystania (...)
»

Dyrektywa IPPC i pozwolen(...)

Przy okazji 150 wydania „Przeglądu Komunalnego” przygotowaliśmy dla Czytelników niespodziankę. W tym wydaniu, obok Zeszytów Komunalnych, prezentujemy jeszcze jedno monotematyczne opracowanie. Jest to poniższy dodatek poświęcony pozwoleniom zintegrowanym w gospodarce odpadami. Został on opracowany pod redakcją dr. inż. Barbary Kozłowskiej. Życzymy owocnej lektury. (red.) Dyrektywa 96/62/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i o(...)
»