Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowości (...)

Piłka na EURO Firma Terra w ramach swojej nowej kolekcji wprowadziła na rynek konstrukcje przestrzenne TerraBall w kształcie piłki nożnej. Jest to forma architektoniczna, która wnosi w przestrzeń miejską akcenty związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej – EURO 2012. Konstrukcja występuje w dwóch formach. Pierwsza to niezależny element wolno stojący, zbudowany z ocynkowanej stali, z możliwością obsadzenia roślinnością. Drugi wariant stanowi forma z(...)
»

Pompy w systemach kanaliz(...)

Ścieki dzielimy zwykle na dwie podstawowe grupy: komunalne i deszczowe. Pierwsze są efektem zaspokojenia potrzeb bytowych ludności i wytwarzane w procesach technologicznych w zakładach przemysłowych. Drugie natomiast pochodzą z odwadniania powierzchni ulic, placów, dachów itp. Podstawowym sposobem odprowadzania ścieków są grawitacyjne systemy kanalizacyjne. Takie odprowadzanie uwarunkowane jest odpowiednim zagłębieniem rurociągów ulicznych. W przypadku obiektów położonych poniżej(...)
»