Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Związek powiatowo-gminny (...)

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowelizacje ustaw samorządowych, wprowadzające nową możliwość współpracy jednostek samorządu terytorialnego i faktycznej delegacji zadań przez gminy jednostkom samorządu terytorialnego wyższego szczebla, co do tej pory faktycznie nie było dozwolone. Artykuł 20 pkt 12 Ustawy z 25 czerwca 2015 r. (DzU z 2015 r. poz. 1045) stanowi, że do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono nowe artykuły 72a-72c, zgodnie z którymi w celu wspólnego wykonywania zadań public(...)
»

Podmioty zobowiązane do s(...)

Kolejne nowelizacje przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. zmieniły katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień wg zasad zawartych w tym akcie prawnym. Warto zatem zapoznać się z obecnymi przepisami w tym zakresie.  Do stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zobowiązane są przede wszystkim jednostki sektora finansów publiczn(...)
»