Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Niemieckie podejście do d(...)

Opracowane projekty prototypowe w wybranych miastach europejskich, dotyczące innowacyjnych systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków na terenach zurbanizowanych, pozwoliły na określenie ram stosowalności tych modernizacji w określonych warunkach występujących w danym miejscu. Jednak ich zakres nie odzwierciedla w pełni różnorodności wskaźników społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz klimatycznych występujących w regionie, w państwie lub na kontynencie, (...)
»

Gwarancje jako komponent (...)

W przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z pewnością nie będzie powtórki z okresu poprzedniego, kiedy to nasz kraj stał się beneficjentem grantów na niespotykaną w polskiej historii skalę. Teraz mamy czas, aby zapoznać się z metodami, jakie stosuje UE dla wspierania społeczeństw i gospodarek innych państw członkowskich, bardziej zaawansowanych w rozwoju. W ich przypadku pomoc nie polega już jedynie na dotacjach. Jeżeli chodzi o zasady (...)
»