Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Obawy i uwagi PIGEO do mi(...)

  Ministerstwo Gospodarki (MG) 16 listopada udostępniło projekt Krajowego Planu Działań (KPD). To dopiero druga wersja tego dokumentu, choć od przedstawienia pierwszej minęło prawie sześć miesięcy. Z kolei opóźnienie w dostarczeniu finalnej wersji do Komisji Europejskiej (KE) ciągle rośnie.   Samo spóźnienie można by wybaczyć, gdyby ten czas nie został zmarnowany na mało istotne poprawki, które zasadniczo nie zmieniły pie(...)
»

O metropoliach, śmieciach(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, który odbył się 28 maja br. w Suwałkach, dyskutowano na temat nowego projektu ustawy o polityce miejskiej z 8 maja br. oraz założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem Zarządu ZMP, kontrowersje w ustawie „miejskiej” budzą zapisy, zgodnie z którymi marszałek może wchodzić w skład zarządu metropolii, a zgromadzenie zespołu będzie uchwalać strate(...)
»