Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Ustawa o bateriach i akum(...)

  Wymagania i zasady dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych produktów tego typu określone zostały w nowej ustawie o bateriach i akumulatorach – z 24 kwietnia 2009 r. (DzU nr 79, poz. 666). Weszła ona w życie 12 czerwca br. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym te zamontowane w sprzęcie (elektrycznym lub elektronicznym, w rozumieniu (...)
»

Jak uchronić się przed co(...)

Powszechnym zjawiskiem występującym w sieciach kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej jest cofanie się wód. Podtopienia wskutek niezabezpieczenia wylotów kanałów burzowych obserwujemy m.in. we wczesnych miesiącach wiosennych, a związane jest to z podnoszeniem się poziomów rzek. Cofanie się wody może nastąpić również w wyniku spiętrzania się wody w efekcie długotrwałego działania silnych wiatrów, wtłaczających wodę w górę cieku, w wyniku sztormu, zatoru lodowego lub(...)
»