Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Reklama

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Rozwój technologii informacyjnej sprawił, że wiadomości można gromadzić już nie tylko w sposób tradycyjny, w bibliotekach, lecz także w bardziej nowoczesny, na serwerach obsługujących strony internetowe. Każdy w tych sposobów ma swoje pozytywne i negatywne strony. Szukanie informacji w książkach jest bardzo czasochłonne i wymaga dużo cierpliwości. Dlatego przeszukiwanie zasobów internetowych, jako szybsze, wydaje się wygodniejsze. Jednak wadą stron internetowych jest niewiarygodność zamieszczany(...)
»

Transgraniczne przemieszc(...)

Doświadczenia po roku obowiązywania w Polsce przepisów UE W UE zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy Rozporządzenia Rady Europy Nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. W trakcie negocjacji akcesyjnych Polska zobowiązała się do przyjęcia acquis communautaire, co oznacza, że od 1 maja 2004 r. w kraju obowiązują przepisy analogiczne do pozostałych krajów UE. Wdrożeniu do p(...)
»