Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Higienizacja osadów ściek(...)

Jakość i ilość wprowadzonej do gleby materii organicznej ma istotne znaczenie ekologiczne. Najczęściej stosowaną metodą higienizacji osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach w Polsce jest wapnowanie. Liczne doświadczenia wskazują, iż dodatek wapna korzystnie wpływa na wartość nawozową osadów ściekowych. Jednak stosując wapno do higienizacji osadów,1, 2 należy zwrócić szczególną uwagę na stopień przeżywalności jaj helmintów, przeżywalność bakterii z rodzaju(...)
»

JEREMIE – wsparcie dla bi(...)

  Ciekawą i wartą rozważenia alternatywą finansowania inwestycji prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach jest inicjatywa JEREMIE. Wykorzystuje ona odnawialne instrumenty finansowe i ma pomóc firmom z sektora MŚP w elastycznym finansowaniu ich działalności. JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises; Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw)to inicjatywa stwor(...)
»