Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wciąż brak zachęt do inwe(...)

Wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE zmiany po raz kolejny spowodowały niepewność branży. Niektórzy inwestorzy i producenci są zadowoleni, innym wprowadzone zmiany nie odpowiadają. W Ustawie o zmianie ustawy o OZE z 20 lutego, przyjętej w czerwcu przez Sejm i podpisanej przez prezydenta, pojawiły się nowe zapisy np. pojęcie spalania w kotłach wielopaliwowych, zmiana rozliczania prosumentów czy klastry energetyczne. Niestety, obecny kształt ustawy nie jest ostateczny(...)
»

Ochrona przed uciążliwośc(...)

Skądinąd sympatyczne ptaki mogą stać się uciążliwym sąsiadem skupisk ludzkich i zmorą służb komunalnych. Aby temu zapobiec, nie wyrządzając jednocześnie krzywdy naszym skrzydlatym przyjaciołom, można sięgnąć do najnowszych rozwiązań technicznych. Od zarania dziejów jednym z podstawowych środków w walce człowieka z innymi stworzeniami był dźwięk. W dzisiejszych czasach, dzięki odkryciu przetwornika zamieniającego impulsy elektryczne na ciśnienie akustyczne, możliwe jest wytwarza(...)
»