Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aspekt wspólnotowy wsparc(...)

Wzrost użytkowania biopaliw jest niezmiernie silnie popierany przez Wspólnotę Europejską. Świadczą o tym zarówno akty prawne, dokumenty o charakterze politycznym, jak i przeznaczanie znacznych kwot na rozwój tego sektora w ramach programów. Rozwój sektora biopaliw nie jest dla Wspólnoty celem samym w sobie. Jest on raczej środkiem, który ma uratować (a przynajmniej próbować uratować) bezpieczeństwo energetyczne, przyczynić się do ochrony środowiska, zatrzymać przynajmniej część n(...)
»

Wiadomości bez granic (...)

  Amerykańskie stowarzyszenie ASCE jest wydawcą książek oraz magazynów naukowo-technicznych, takich jak „Journal of Hydraulic Engineering”, „Journal of Water Resources Planning and Management”, „Journal of Environmental Engineering”, „Journal of Infrastructure Systems”, „Journal o(...)
»