Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nafta i Gaz 2014(...)

W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki w dniach 17-18 września br. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nafta i Gaz 2014”, zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich pod honorowym patronatem wicepremiera – ministra gospodarki, ministra Skarbu Państwa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – głównego geologa kraju, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Urzędu Dozoru Technicznego, Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, Polskiej Izby Przemysłu Chemi(...)
»

Pośrednie zmiany użytkowa(...)

Wyznaczony przez Unię Europejską (UE) cel wytwarzania 20% energii, a zwłaszcza 10% paliw transportowych, z odnawialnych źródeł energii do 2020 r. prowadzi do wzrostu popytu na surowce rolne wykorzystywane w celach energetycznych. Zwiększone zapotrzebowanie na te produkty wpływa znacząco na rynki rolne i energii oraz zmienia zakres i intensywność rolniczego użytkowania gruntów. Zmiany w zakresie użytkowania gruntów, a w szczególności wpływ tych zmia(...)
»