Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Iż Polacy nie gęsi... swo(...)

Tadeusz Rzepecki Spośród wielu organizowanych w ostatnich latach kursów i szkoleń w tematyce ochrony środowiska i gospodarki komunalnej wyróżniają się te, które potrafią powiązać akademicką wiedzę z praktyką gospodarczą popartą konkretnymi przykładami z życia. Jednym z nich jest Kurs - "Zrównoważony Rozwój Energetyczny", organizowany przy wsparciu finansowym funduszu TEMPUS (szerzej PK 07/2001). Otwarcie naszego kraju na Europę i liczne środki pomocowe sprzyjają organizacji szkoleń(...)
»

Niska emisja – palący pro(...)

O problemie niskiej emisji zaczęło być głośno w listopadzie ub.r. – po przyjęciu przez radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwały o zakazie palenia w domowych piecach paliwami stałymi, w tym węglem. Od tego czasu pojawia się coraz więcej pytań o wpływ pyłów zawieszonych zarówno na zdrowie mieszkańców, jak i na środowisko. Jaka jest skala tego problemu i jego konsekwencje dla otoczenia? Zacznijmy od tego, czym właściwie jest niska emisja. – Jest to emisja zanieczy(...)
»