Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Zieleń towarzysząca placo(...)

Aktywność ruchowa człowieka jest ważnym czynnikiem mającym znaczenie dla jego zdrowia, a dla dziecka jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju. Spontaniczna, wrodzona potrzeba zabawy uzewnętrznia ten rozwój, wpływa na kształtowanie się postaw i ma duże znaczenie osobotwórcze. Nowoczesną cywilizację, zwaną też informatyczną, charakteryzuje dominacja pracy umysłowej, przy bardzo niskiej aktywności ruchowej – dotyczy to również dzieci. Harmonogram naszych czynności jest c(...)
»

Koszty selektywnej zbiórk(...)

W ramach projektu „Korupcja w ochronie środowiska”, przeprowadzonego przez Towarzystwo na rzecz Ziemi, opracowano raport pod takim samym tytułem. Jednym z poruszanych w nim zagadnień była selektywna zbiórka odpadów oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie. Chodziło m.in. o zebranie oraz porównanie wydatków, jakie dana gmina poniosła na selektywną zbiórkę odpadów w 2007 r., ilości selektywnie zebranych surowców w m3(...)
»