Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

PET-y najpopularniejsze Według najnowszego raportu opublikowanego przez belgijską organizację non-profit Petcore, najczęściej poddawanym recyklingowi tworzywem sztucznym w Europie jest PET. W 2013 r. do recyklingu trafiło 1,64 mln ton tego plastiku, czyli ok. 65 mld butelek. W porównaniu do poprzedniego roku odnotowano 7-procentowy przyrost. Jak wynika z przygotowanego przez organizację opracowania, w Europie zebrano i poddano odzyskowi lub recyklingowi aż 56% tego (...)
»

Poprawić jakość naszej pr(...)

Jakimi dziedzinami ochrony środowiska będzie się Pan zajmował jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska? Zakres spraw, który mi powierzono jest bardzo obszerny, zaczynając od geologii poprzez gospodarkę wodną, nadzór nad funduszami ochrony środowiska, funduszami pomocowymi Unii Europejskiej, wreszcie gospodarkę odpadami i integrację z Unią Europejską. Większość z tych zadań miałem już w zakresie kompetencji w "poprzednim wcieleniu", czyli w latach 1993-1997, dlate(...)
»