Wymiana informacji i doświadczeń

wydany w Czysta Energia – 2008-4
  DRUKUJ
Rozwój gospodarczy kraju wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. W obliczu rosnących cen za energię elektryczną szukanie alternatywnych źródeł energii odgrywa coraz większą rolę. Sprawiło to, że zainteresowanie zarówno targami Enex, jak i Enex – Nowa Energia było bardzo duże.
Do Kielc przyjechali wytwórcy energii konwencjonalnej, a także firmy zajmujące się produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Swoje stoiska zaprezentowało prawie 120 wystawców z Polski, Niemiec i Szwecji. Podczas targów można było zapoznać się z maszynami oraz urządzeniami energetycznymi i elektroenergetycznymi, najnowszymi technologiami systemowymi, kolektorami słonecznymi, piecami opalanymi drewnem, promiennikami ciepła, kotłowniami opalanymi biomasą oraz pojazdami na biopaliwo. Na stoiskach wystawcy zaprezentowali także najnowocześniejszy sprzęt do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii.
Wystawie towarzyszyły konferencje. Pierwszego dnia dotyczyły one rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, udziału współspalania biomasy w produkcji energii odnawialnej w Polsce oraz energetyki wodnej, wiatrowej i geotermii. Już tradycyjnie na Eneksie odbyła się też konferencja na temat energetyki jądrowej. Seminaria poświęcone ciepłu z biomasy oraz doświadczeniom i kierunkom rozwoju pomp ciepła i geotermii w Polsce odbyły się drugiego dnia. Tematem ostatniej imprezy towarzyszącej targom była konferencja „Biogazownia rolnicza, czyli energia z biomasy”.
Podczas uroczystej gali przyznano wyróżnienia i medale. Wyróżnienia przyznano następującym wystawcom: ZPUE – za słupowe stacje transformatorowe na żerdziach wirowanych z transformatorami mocy, PPH Kostrzewa – za Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda, FHU Wotex Eco – za Combo System BCS 400, Strunobet – Migacz – za stację transformatorową, ZGM Zębiec – za kocioł grzewczy wodny z podajnikiem typu KP20 oraz Ekomaks – za pompy ciepła Danfoss serii DHP. Wyróżnienia za prezentację targową otrzymały PKP Energetyka z Warszawy, a także Panasonic Computer Products Europe z Niemiec. Medalami odznaczono Instytut Automatyki Systemów Energetycznych za opracowanie Systemu Oceny Jakości Energii Elektrycznej oraz firmę BMK Solar za prysznic słoneczny.


(ml)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus