Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Usytuowanie studni a jako(...)

Po drugiej wojnie światowej wybudowano w Polsce wiele ujęć wód podziemnych zasilanych z infiltracji brzegowej. Cechują się one różnymi rozwiązaniami w zakresie usytuowania studni w stosunku do zasilającej rzeki czy też – rzadziej – zbiornika wodnego. Na warunki eksploatacji infiltracyjnych ujęć brzegowych i jakość czerpanej wody wpływają czynniki środowiskowe zewnętrzne i wewnętrzne1. Do czynników oddziaływania zewnętrznego można zaliczyć stany hydrolog(...)
»

Jest o co walczyć(...)

Z profesorem Tadeuszem Skoczkowskim, prezesem Krajowej Agencji Poszanowania Energii, rozmawia Urszula Wojciechowska Jest Pan znanym propagatorem zrównoważonej polityki energetycznej. W wydanej w ubiegłym roku książce opisał Pan m.in. formy promowania i przekazu informacji na ten temat. Jakie formy są, Pana zdaniem, najskuteczniejsze? Wydawać by się mogło, że wprowadzenie elementów zrównoważonego rozwoju do energetyki jest niemożliwe. A jednak powstała filozofia, bo chy(...)
»