Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 19, Issue 1. February 2004 James Kwong, Jeffrey Kalani: Mikrotuneling środkiem do wykonania odprowadzenia oczyszczonych ścieków do oceanu pod rafami koralowymi (Microtunnelling required for ocean outfall beneath coral reefs) Rozbudowa oczyszczalni ścieków na wybrzeżu Hawajów wymaga połączenia budowy suchego szybu i podwodnego mikrotunelu dla ochrony bardzo czułych na działanie warunków środowiskowych raf koralow(...)
»

Planowanie strategiczne w(...)

Marek Górski W działaniach na rzecz ochrony środowiska, podejmowanych na szczeblu globalnym czy wspólnotowym, bardzo dużą wagę przykłada się do dokumentów ustalających ich cele, zadania służące osiąganiu tychże, hierarchię, strategię i harmonogram realizacji poszczególnych zadań, czyli do aktów mających charakter planów czy programów działania. Na szczeblu globalnym podstawowe znaczenie ma Globalny Program Działań – Agenda 21. Z kolei w działalności Wspólnot Euro(...)
»