Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lokalne wykorzystanie bio(...)

Rząd zamierza doprowadzić do tego, aby biomasa, która jest podstawowym zasobem energii odnawialnej w Polsce, była wykorzystywana przede wszystkim lokalnie. Takie podejście jest ze wszech miar korzystne. Wpływa na pożądany rozwój generacji rozproszonej, która ogranicza straty na przesyle energii i podwyższa bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie wykorzystanie energetyczne biomasy w miejscu jej powstawania zmniejsza ko(...)
»

Ustawy do remanentu(...)

Tegoroczna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych to nie koniec zmian. W przygotowaniu są nowelizacje ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Proponowane zmiany będą miały istotny wpływ na procedowanie zamówień. Czy ułatwią pracę przy zawieraniu transakcji, czy raczej wręcz przeciwnie? Na początku października Senat wprowadził aż 42 poprawki do przekazanego projektu ustawy o umowie koncesji na robo(...)
»