Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyburzenia obiektów budow(...)

Cz. I. Prowadzenie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych Rozwój gospodarczy kraju, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz względy ekonomiczne wymuszają na przemyśle poszukiwanie sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych. Badania składu odpadów prowadzone w dużych aglomeracjach miejskich wykazały, że rocznie wytwarzanych jest 3,5 mln ton odpadów budowlanych, które trafiają na składowiska. W masie tej nie uwzględniono materiałów pochodzących z robót rozbiórkow(...)
»

Zamawiający i wykonawca –(...)

To, co się dzieje w naszej gospodarce na styku publicznych zamawiających i prywatnych wykonawców, jest niebezpieczne dla tych drugich. Świadczą o tym choćby upadłości firm budowlanych realizujących inwestycje drogowe. Teraz istnieje niebezpieczeństwo rozszerzenia tych praktyk na firmy działające w branży gospodarki odpadami. Uczestniczymy w przetargach publicznych tak długo, jak długo obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Mimo wielu nowelizacji wcią(...)
»