Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Globalne skutki… Kataru(...)

Na początku grudnia 2012 r. w Katarze podczas tzw. konferencji klimatycznej ONZ delegacje z ok. 200 państw uzgodniły przedłużenie obowiązywania protokołu z Kioto do 2020 r. Od tego roku ma obowiązywać nowa, globalna umowa klimatyczna, która zostanie zawarta pięć lat wcześniej. Mają do niej przystąpić m.in. Chiny i Indie. Czy faktycznie mamy szansę na globalne porozumienie klimatyczne?   Marcin Korolec minister środowiska(...)
»

Czas na szybsze zmiany(...)

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej na gminach spoczywa obowiązek właściwego zorganizowania wykonawstwa zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Gminy nie muszą ani bezpośrednio, ani pośrednio prowadzić gospodarki komunalnej. Mogą powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or(...)
»