Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja nadbrzeży fr(...)

Bordeaux i Lyon to dwa spośród wielu  francuskich miast, które zaangażowały się ostatnio w przebudowę nadbrzeży swoich rzek. Są to przedsięwzięcia złożone, uwarunkowane przede wszystkim likwidacją dotychczasowych funkcji tych terenów. Natomiast ich celem nadrzędnym jest poszukiwanie nowych form integracji miast z towarzyszącymi im rzekami.   Rzeki, po latach praktycznej „nieobecności” w krajobra(...)
»

Segregacja zmieszanych od(...)

Można stwierdzić, że pomimo członkostwa w Unii Europejskiej i wynikających z tego faktu zobowiązań w Polsce wciąż nie stworzono podwalin pod budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tak wynika z oceny stanu gospodarki odpadami w Polsce, dokonanej na podstawie sporządzonego przez ministra środowiska „Sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r.” oraz zakresu zadań prze(...)
»